Zmiany w funduszach ochrony środowiska

Samorząd terytorialny

Od 1 stycznia 2010 r. zlikwidowane zostaną gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska, a fundusze wojewdzkie staną się samorządowymi osobami prawnymi.

30.12.2009

Przygotowanie protokołu powypadkowego

BHP

W komentarzu Serwisu BHP Jerzy Wroński scharakteryzował procedurę sporządzania protokołu powypadkowego, jego treść, sposób zatwierdzenia i doręczenia poszkodowanemu lub jego rodzinie. Omówiony został...

30.12.2009

Zmiany w prawie zamówień publicznych

Kilka istotnych zmian nastąpiło w końcu 2009 roku w prawie zamówień publicznych. Już obowiązują przepisy dotyczące nowych wymagań stawianych wykonawcom, a pod koniec stycznia zmienią się zasady...

30.12.2009

Świadczenia chorobowe na przełomie roku

HR

Zdarza się, że na przełomie roku pracownicy przebywają na zwolnieniu lekarskim. Powstaje wwczas problem, czy za dni nieobecności w pracy w styczniu należy im wypłacić wynagrodzenie chorobowe czy może...

30.12.2009

Za dwa lata elektroniczne dowody osobiste

Od 2011 roku obywatele Polski mają otrzymywać elektroniczne dowody osobiste, w których dane o właścicielu znajdą w chipie. Nie będzie w nim jednak danych biometrycznych, czyli np. odcisków palców czy...

30.12.2009

Ciężki wypadek przy obsłudze agregatu tynkarskiego

BHP

Do groźnego wypadku przy pracy doszło na placu budowy domu jednorodzinnego w okolicach Iławy. Pracownik, przygotowujący agregat tynkarski do pracy przypadkowo uruchomił mieszak zaprawy, w następstwie...

30.12.2009

Konferencja Femina Iuris

W dniach 19-20 listopada 2009 roku w Pradze czeskiej odbyła sie konferencja kobiet prawniczek Femina Iuris zorganizowana wspólnie przez Adwokaturę Czeską, Czeskie Stowarzyszenie Prawników...

30.12.2009

Od poniedziałku rusza elektroniczny sąd

Wprowadzenie elektronicznego postępowania upominawczego, czyli e-sądu, skutkować ma uproszczeniem i przyspieszeniem procesu, obniżeniem kosztów postępowania, skróceniem czasu wydania nakazu. - Czyli...

30.12.2009

KIG: mniejsze bariery administracyjne

Środowisko przedsiębiorców skupionych w Krajowej Izbie Gospodarczej pozytywnie ocenia przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i...

30.12.2009

Konferencja Femina Iuris

W dniach 19-20 listopada 2009 roku w Pradze czeskiej odbyła sie konferencja kobiet prawniczek Femina Iuris zorganizowana wspólnie przez Adwokaturę Czeską, Czeskie Stowarzyszenie Prawników...

30.12.2009