Nowe kompetencje ministra

Minister Skarbu otrzymał od rządu kompetencje, które umożliwią mu m.in. sprzedaż nieruchomości zbędnych lub ich zwrot staroście, wynajem albo dzierżawę nieruchomości lub nawet nabycie ich na...

20.08.2008

PIP kontroluje prawidłowość dochodzeń powypadkowych

BHP

Zgodnie z 2 art.234 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku,...

20.08.2008

Prawo energetyczne

BHP

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. jedn. 06.89.625) normuje zasady i warunki wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania, dystrybucji oraz użytkowania energii oraz...

20.08.2008

Zwolnienie od podatku diet otrzymywanych za granicą

W dalszym ciągu znaczna liczba naszych rodakw pracuje za granicą. Osiągane przez nich dochody generalnie podlegają opodatkowaniu w Polsce (z możliwością zastosowania metod wyłączenia podwjnego...

19.08.2008

Skarga na ZUS w Komisji Europejskiej

Ubezpieczenia społeczne HR

ZUS nie chce wydawać firmom delegującym pracownikw do krajw Unii Europejskiej, zwłaszcza do Niemiec drukw E 101. Izba Pracodawcw Polskich złożyła w tej sprawie skargę w Komisji Europejskiej.

18.08.2008

Przedsiębiorcy chcą więcej swobody

Pracodawcy pozytywnie oceniają rozwiązania proponowane w opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki projekcie Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Duży nacisk położono na skuteczniejszą...

18.08.2008

Nowa policja skarbowa

Ministerstwo Finansów tworzy formację, która zajmie się walką z przestępczością podatkową. Specjalne grupy zajmą się wykrywaniem firm i osób, które prowadzą działalność gospodarczą bez rejestracji,...

18.08.2008

Raport na temat rynku usług

Clifford Chance, CMS Cameron McKenna, Baker & McKenzie i Salans to ubiegłoroczni potentaci na rynku usług prawniczych. Również inne duże kancelarie mają powody do zadowolenia....

18.08.2008