Ministerstwo likwiduje sądy

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zniesienie 29 wydziałów grodzkich zamiejscowych. Powodem likwidacji sądów grodzkich jest brak uzasadnienia dla funkcjonowania w małych sądach rejonowych...

11.02.2009

Projekt Ustawy: Rząd będzie mógł przejmować banki

Rząd przyjął projekt ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych. Według jej założeń skarb państwa będzie mógł udzielać gwarancji instytucjom finansowym zagrożonym utratą płynności lub...

11.02.2009

Czy minister przygotował bubel prawny?

Projekt ustawy przygotowany przez wicepremiera Waldemara Pawlaka przewiduje trzy sposoby zrywania umów o opcje walutowe, które duszą polskie przedsiębiorstwa. Zdaniem prawników, jest jednak sprzeczny...

11.02.2009

Projekt Ustawy: Rząd będzie mógł przejmować banki

Rząd przyjął projekt ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych. Według jej założeń skarb państwa będzie mógł udzielać gwarancji instytucjom finansowym zagrożonym utratą płynności lub...

11.02.2009

Krawczyk i Wspólnicy na 550 m2

Od lutego kancelaria prawna Krawczyk i Wspólnicy powiększyła biuro do 550 m2. Zwiększenie powierzchni ma związek z dalszym, dynamicznym rozwojem firmy oraz systematycznym wzrostem zatrudnienia -...

11.02.2009

Kartele: nowe wytyczne w sprawie łagodzenia kar

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął kampanię, która ma rozpowszechnić wśród firm program łagodzenia kar - leniency, który pozwala uniknąć wysokich sankcji za udział w niedozwolonym...

11.02.2009

Zmiany w ewidencji działalności gospodarczej

Samorząd terytorialny

W wyniku najnowszych zmian do ustawy Prawo działalności gospodarczej przedłużono funkcjonowanie ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminy, wprowadzając jednocześnie zmiany, ktre...

10.02.2009

dr Jacek Łaszek: NBP bada ceny na rynku nieruchomości

Budownictwo

- Rynek nieruchomości ma silny wpływ na gospodarkę, występują też zależności odwrotne. Bank centralny oddziałuje na ten rynek nieruchomości poprzez politykę monetarną, więc głwnym zadaniem NBP jest...

10.02.2009

Kondycja ZUS

Ubezpieczenia społeczne HR

Mimo pojawiających się doniesień medialnych o braku prawie 12 mld zł na wypłaty rent i emerytur przez ZUS w 2009 r., sam ZUS oraz ministerstwa finansw i pracy zapewniają, że emeryci i renciści mogą...

09.02.2009