Hazard w internecie może być zakazany

Państwo członkowskie może zakazać prowadzenia gier losowych w internecie chcąc zapobiegać oszustwom i przestępczości oraz w celu ochrony konsumentów - uznał 3 czerwca br. Europejski Trybunał...

04.06.2010

Trybunał w Strasburgu rozpatrzy więcej spraw

Kadencja sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka będzie dłuższa, w szystkie sprawy najpierw będą rozpatrywane przez komitet trzech sędziów, a niektóre nawet przez jednego. Te i szereg innych...

03.06.2010

Prawo do sprostowania przed Trybunałem

Pod koniec maja br. do Trybunału Konstytucyjnego trafiła skarga w sprawie Jarosława Kopcia, redaktora naczelnego Tygodnika Pułtuskiego, który został przez sąd ukarany za odmowę opublikowania...

03.06.2010

Wytyczne dla komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP

Samorząd terytorialny

W Monitorze Polskim nr 41 z 2010 r. opublikowana została uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2010 r.w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji dotyczących dostarczania obwodowym...

02.06.2010

Przerywany czas pracy

HR

Wyczerpujące, ilustrowane przykładami, omwienie szczeglnego rodzaju czasu pracy, przewidującego przerwę nie wliczaną do czasu pracy. Autorka wymienia warunki jakie muszą być spełnione przy...

02.06.2010