Atmosfera wybuchowa w miejscu pracy

BHP

Możliwość wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej może wynikać z produkowania, stosowania lub przechowywania cieczy łatwo zapalnych, jak np. benzyna, alkohole, rozcieńczalniki organiczne,...

06.09.2010

Nowa zawartość Serwisu Samorządowego

Samorząd terytorialny

Dział poświęcony orzecznictwu sądw administracyjnych oraz organw administracji publicznej zostanie jutro dodany do Serwisu Samorządowego.

06.09.2010

Sąsiedzi lotnisk bez odszkodowań

Właściciele nieruchomości sąsiadujących z lotniskiem Okęcie są na razie bez szans na odszkodowania za spadek wartości działek. Warszawski sąd okręgowy oddalił już ok. 50 takich powództw....

06.09.2010

Głosowanie przez pełnomocnika

Samorząd terytorialny

Z chwilą podpisania przez Prezydenta RP ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i...

06.09.2010

Środowisko prawnicze popiera protest sędziów

Prawnicy

Przedstawiciele innych zawodów prawniczych, popierają protest sędziów w postaci "Dni bez wokand", choć oficjalnie kierownictwa korporacji na ten temat milczą. Sprawa jest bardzo delikatna, gdyż...

06.09.2010

III edycja konkursu "Otwarta szkoła"

Samorząd terytorialny

Udział w konkursie może wziąć każde publiczne i niepubliczne przedszkole lub szkoła wraz ze wspłpracującą z nimi organizacją pozarządową. Zgłoszenie polega na opisaniu projektu edukacyjnego,...

06.09.2010

Spółdzielnia może amortyzować lokale użytkowe

Spłdzielnia mieszkaniowa nie ma prawa dokonywać amortyzacji budynkw mieszkaniowych wraz z wyposażeniem technicznym oraz pomieszczeniami przynależnymi, pomieszczeń znajdujących się w budynkach...

06.09.2010

Przekazanie terenu budowy

Budownictwo

Aby mogło nastąpić rzeczywiste rozpoczęcie prac budowlanych, jeszcze przed ich rozpoczęciem, inwestor przekazuje teren budowy wykonawcy. Komentarz omawia właśnie ten etap procesu budowlanego, w ktrym...

06.09.2010

Będzie coraz mniej ławników

Resort sprawiedliwości planuje zreformować zasady naboru i wynagradzania ławników. Pięć lat temu było ich ponad 43 tys., dziś jest niewiele ponad 22 tys. Kadencja 2012 2015 może oznaczać jeszcze...

06.09.2010

Nowy rok szkolny w więzieniach

Dla 3400 skazanych odbywających kary w polskich zakładach karnych rozpoczął się 1 września nowy rok szkolny. W 53 szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych kształcą się oni na wszystkich...

06.09.2010

Odpowiedzialny biznes wciąż bez konkretnych działań

Rynek

Prawie 90 proc. prezesów i członków zarządu dużych, polskich firm twierdzi, że ich przedsiębiorstwo jest społecznie odpowiedzialne, ale tylko 1/3 przyznaje, że ma przygotowaną strategię działań w tym...

06.09.2010