Radcowie lepiej ubezpieczeni

Rynek

W roku 2011 każdy radca prawny będzie ubezpieczony na kwotę ok. 1,3 mln zł. Możliwe będzie też wykupienie polisy nadwyżkowej z sumą gwarancyjną sięgającą nawet 20 mln zł. Nowoczesny program...

06.12.2010

Kolejne obciążenia finansowe dla samorządów

Samorząd terytorialny

Do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej skierowano projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy o dochodach...

06.12.2010

Unijny nakaz dochodzeniowy ułatwi zbieranie dowodów

Komisja Europejska pracuje nad Europejskim Nakazem Dochodzeniowym w sprawach karnych. Celem instrumentu jest stworzenie kompleksowego mechanizmu, służącego uzyskiwaniu w ramach postępowania karnego...

06.12.2010

Wózki jezdniowe z napędem silnikowym

BHP

Praca operatora (kierowcy) wzka jezdniowego z napędem silnikowym wykonywana jest na terenie zakładu pracy, podczas transportu wewnątrzzakładowego i obsługi wzka, w tym: na drogach i placach...

06.12.2010

Zbiorcze wyniki wyborów z drugiej tury

Samorząd terytorialny

W drugiej turze wybierano 728 wjtw, burmistrzw lub prezydentw miast, a do urn udało się nieco ponad 35% uprawnionych do głosowania tak przedstawiają się dane przedstawione w obwieszczeniu PKW.

06.12.2010

Lawina pozwów z administracji trafi do sądów pracy

Zamiast 10-proc. redukcji zatrudnienia w urzędach szykuje się lawina pozwów w sądach. W uchwalonej przez Sejm ustawie o zwolnieniach w administracji rządowej posłowie nie określili kryteriów...

06.12.2010

Zabieranie prawa jazdy za odmowę alimentów do TK

Prokurator generalny chce zakazać odbierania prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym. Resort pracy natomiast pracuje nad zmianą przepisów, która pozwoli gminom dalej je zatrzymywać....

06.12.2010

Unia chce rozmawiać z USA o ochronie danych

Ministrowie sprawiedliwości UE zatwierdzili decyzję o rozpoczęciu rozmów pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie umowy o ochronie danych osobowych przy współpracy w dziedzinie...

06.12.2010