Państwo opłaci składki za nianie

Ubezpieczenia społeczne HR

Państwo będzie finansowało składki ZUS za zatrudnioną przez rodzicw nianię bez sprawdzania, czy tytuł do ubezpieczeń społecznych rzeczywiście istnieje. A to za sprawą uchwalonej 14 lutego 2011 r....

22.03.2011

Przymusowa hipoteka na wniosek wierzyciela

Hipotekę przymusową na wszystkich nieruchomościach dłużnika może uzyskać wierzyciel, którego wierzytelność została stwierdzona tytułem wykonawczym. Jest ustanawiana na jednostronny wniosek...

22.03.2011

Kredyt na dokumentację

Samorząd terytorialny

Możliwe będzie otrzymanie preferencyjnych kredytw na sporządzenie dokumentacji potrzebnej do uzyskania wspłfinansowania nie tylko z funduszy unijnych, ale też i z innych źrdeł.

22.03.2011

SN: nieudana sprzedaż cudzej spółki

Interes akcjonariusza nie jest równoznaczny z interesem spółki - stwierdził Sąd Najwyższy. - Samo wytoczenie powództwa przez spółkę o odszkodowanie nie powoduje utraty interesu prawnego przez...

22.03.2011

SN: ponowne zatrudnienie po złożeniu oświadczenia

W art. 48 § 1 k.p. zgłoszenie gotowości do pracy powoduje restytucję stosunku pracy nie tylko w przypadku, w którym pracownik złoży swoje oświadczenie w wymaganym terminie. Oświadczenie gotowości do...

22.03.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski