Sąd rejestrowy nie tylko od formalności

Sąd rejestrowy, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym jest uprawniony do badania wpływu naruszeń procedury podejmowania uchwał przez walne...

25.06.2010

Musimy zmienić przepisy o VAT

VAT: Komisja zwróciła się do Polski o zmianę przepisów krajowych dotyczących preferencyjnych stawek w niektórych sektorach. Chodzi o zmianę przepisów, które są niezgodne z unijnymi przepisami...

25.06.2010

Wyniki kontroli w UKS zaskakują

Wyniki kontroli Urzędów Kontroli Skarbowych zaskakują szczególnie w obliczu ograniczonej liczby zmian w przepisach podatkowych z jaką mieliśmy do czynienia w zeszłym roku. Zastanawiające jest również...

25.06.2010

Już tylko jeden kandydydat na GIODO

Komisja Praw Człowieka i Praworządności zarekomedowała 24 czerwca br. Sejmowi kandydaturę proponowanego przez PO Wojciecha Wiewiórowskiego na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych...

24.06.2010

Nowy GIODO i wyzwania XXI wieku

Prawnicy

Za niespełna trzy tygodnie, 12 lipca br. kończy się kadencja obecnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Michała Serzyckiego. Kandydatem na to stanowisko wysuniętym przez Platformę...

24.06.2010

Nowy GIODO i wyzwania XXI wieku

Za niespełna trzy tygodnie, 12 lipca br. kończy się kadencja obecnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Michała Serzyckiego. Kandydatem na to stanowisko wysuniętym przez Platformę...

24.06.2010

Sędziowie protestują przeciw ocenom okresowym

Sędziowie skierowali listy otwarte do parlamentu i rządu z prośbą o wstrzymanie prac nad zmianami ustawy o sądach powszechnych, która ich zdaniem godzi w trójpodział władz. Szczególnie krytykują...

24.06.2010