Jasno i przejrzyście w BIP

Samorząd terytorialny

MSWiA podjęło działania zmierzające do ujednolicenia stron BIP. W tym celu trwają prace nad Scentralizowanym Systemem Dostępu do Informacji Publicznej. Sprawdzeniu już istniejących stron BIP służyć...

11.02.2011

Kasacja ws. uniewinnienia NOP-owców trafiła do SN

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu chce kasacji wyroku sześciu członków Narodowego Odrodzenia Polski. Pod koniec ubiegłego roku zostali oni uniewinnieni od m.in. zarzutu propagowania treści...

11.02.2011

Większe uprawnienia straży gminnych (miejskich)

Samorząd terytorialny

Szeroki katalog zadań wykonywanych przez straże gminne (miejskie), a także oczekiwania od strażnikw szybkiej reakcji na sprawcw pospolitych wykroczeń, stanowi powd rozszerzenia strażnikom uprawnień...

11.02.2011

Do 1 marca trzeba przesłać sprawozdanie

Samorząd terytorialny

Dnia 1 marca 2011 r. upływa termin na przekazanie do Prezesa Urzędu Zamwień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamwieniach w roku 2010.

11.02.2011

Ograniczona legitymacja wspólnika spółki cywilnej

Wspólnik spółki cywilnej nie jest legitymowany do dochodzenia wierzytelności wchodzącej w skład majątku wspólnego wspólników tej spółki. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 9 lutego...

11.02.2011