UOKiK: trzy postępowania w sprawie zmów cenowych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania, mające wyjaśnić, czy firmy Inco-Veritas, Akuna Polska i Scotts Poland ustalały z dystrybutorami swoich produktów ceny ich dalszej...

06.12.2010

Skutki podatkowe wywłaszczenia nieruchomości

Budownictwo

Realizacja rżnego rodzaju celw publicznych wymaga czasami pozbawienia jednostek własności nieruchomości. Odbywa się to bądź w trybie przymusowym (wywłaszczenie), bądź na drodze negocjacji...

06.12.2010

Największy projekt Build to Suit w tym roku

Budownictwo

PointPark Properties realizuje pod Poznaniem największy projekt magazynowy build-to-suit w tym roku w Polsce. Firma głosiła właśnie podpisanie umowy najmu z z PF CONCEPT International na dzierżawę...

06.12.2010

Radcowie lepiej ubezpieczeni

Rynek

W roku 2011 każdy radca prawny będzie ubezpieczony na kwotę ok. 1,3 mln zł. Możliwe będzie też wykupienie polisy nadwyżkowej z sumą gwarancyjną sięgającą nawet 20 mln zł. Nowoczesny program...

06.12.2010

Nadpłacone składki - jak będzie można je odzyskać?

Resort pracy przygotował projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, na nowo regulować zasady zwrotu przez ZUS nadpłaconych składek. Zasady te będą podobne do tych, ktre uprawniają...

06.12.2010

Ministrowie Polski i Rosji rozmawiali o współpracy

Polsko - rosyjska współpraca w sferze prawnej była w tym roku bardzo owocna - ocenili zgodnie ministrowie sprawiedliwości obu państw. Spotkanie ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego z Aleksandrem...

06.12.2010

Eksperci: polskie ciepłownictwo zagrożone

Środowisko

Jeżeli nie uda się przekonać Komisji Europejskiej do wprowadzenia odrębnych benchmarkw dla gazu ziemnego, ropy oraz węgla kamiennego lub specjalnego wskaźnika korygującego istotnych przy uzyskiwaniu...

06.12.2010

Wózki jezdniowe z napędem silnikowym

BHP

Praca operatora (kierowcy) wzka jezdniowego z napędem silnikowym wykonywana jest na terenie zakładu pracy, podczas transportu wewnątrzzakładowego i obsługi wzka, w tym: na drogach i placach...

06.12.2010

Unia chce rozmawiać z USA o ochronie danych

Ministrowie sprawiedliwości UE zatwierdzili decyzję o rozpoczęciu rozmów pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie umowy o ochronie danych osobowych przy współpracy w dziedzinie...

06.12.2010