Warszawa/ Nie odwołano burmistrza Śródmieścia

Radni nie odwołali w piątek burmistrza dzielnicy Śródmieście Wojciecha Bartelskiego. Wniosek w tej sprawie złożyli radni PiS - zaznaczali, że mógł on działać z naruszeniem interesu dzielnicy. W tej...

30.05.2011

GIODO: były nieprawidłowości w spisie powszechnym

Samorząd terytorialny

Niepowołane osoby mogły się spisać za kogoś lub zdobyć o nim informacje - poinformował Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który skontrolował prowadzony przez GUS spis powszechny. Zdaniem...

30.05.2011

Strażnik gminny nałoży mandat za…

Samorząd terytorialny

Rozszerzenie uprawnień strażników gminnych do nakładania mandatów karnych przewiduje projekt rozporządzenia przygotowany przez MSWiA.

30.05.2011

Rzecznicy patentowi będą musieli się ubezpieczać

Rynek

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia w odniesieniu do jednego oraz wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową, będzie wynosiła równowartość w złotych 50 tys. euro. Taki zapis znalazł się...

30.05.2011

KRS: zwołajmy krajowe zebrania przedstawicieli sędziów

Prawnicy

Krajowa Rada Sądownictwa chce zwołania nadzwyczajnych zebrań przedstawicieli zgromadzeń ogólnych sędziów sądów okręgowych i apelacyjnych. Zebranie sędziów z okręgów miałoby odbyć się 4 lipca, a...

30.05.2011

Prokuratura przeprosi oskarżonych sędziów

Trzej sędziowie z Bielska-Białej, których za rządów PiS-u oskarżono oudział w zorganizowanej grupie przestępczej, wygrali procesy z prokuraturą. Zostaną przez nią przeproszeni i dostaną po 50 tys. zł...

30.05.2011

Co z wyborem ławników?

Samorząd terytorialny

Potencjalne zadowolenie z podpisania w dniu 26 maja 2011 r. przez Prezydenta RP ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych jest o tyle przedwczesne, że...

30.05.2011

Oferta niezgodna ze specyfikacją nie ma racji bytu

Samorząd terytorialny

Niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia ma miejsce w szczególności w sytuacji, gdy oferowany przedmiot zamówienia nie odpowiada przedmiotowi opisanemu w...

30.05.2011

Samorządowcu, dowiedz się o ePUAP

Samorząd terytorialny

Materiały szkoleniowe o ePUAP przeznaczone dla samorządowców dostępne są na stronie Centrum Projektów Informacyjnych MSWiA.

30.05.2011

MF broni notowań złotego poniżej 4,00/EUR

Ekonomiści oceniają, że w dalszym ciągu na rynku walutowym przeważa negatywny sentyment. Ich zdaniem, jedynie obecność na rynku Ministerstwa Finansw pozwala złotemu utrzymywać notowania poniżej...

30.05.2011