Nie wszyscy asesorzy dostali podwyżki

W części jednostek prokuratury przeprowadzono z nowym rokiem waloryzację pensji asesorów, w innych nie. Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP prosi o interwencję w...

31.01.2011

Jak będzie działał Rejestr

Samorząd terytorialny

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodw Osobistych.

31.01.2011

Zakazy i ograniczenia dotyczące wójtów i ich zastępców

Samorząd terytorialny

Niewiele jest zagadnień, ktrym ustawodawca poświęcił tak wiele regulacji, jak kwestii zakazw i ograniczeń dotyczących pracownikw samorządowych oraz członkw organw jednostek samorządu terytorialnego...

31.01.2011

Elektroniczny dozór chuliganów planowany od 2012 r.

Od początku przyszłego roku ma być możliwy - według planów resortu sprawiedliwości - elektroniczny monitoring "chuliganów stadionowych". W poniedziałek ministerstwo przedstawiło projekt odpowiedniej...

31.01.2011

Alarm bombowy w sądzie z więziennego telefonu

25-letni mężczyzna, odbywający karę więzienia za rozbój, okazał się sprawcą fałszywego alarmu bombowego w Sądzie Okręgowym w Radomiu. Grozi mu grzywna i przedłużenie odsiadywanego wyroku poinformował...

31.01.2011

Marcin Radwan- Röhrenschef rozwija swą kancelarię

Od 1 stycznia 2011 do kancelaria Röhrenschef (na zdjęciu) stała się spółką komandytową z adw. Bartoszem Piechotą i r.pr. Katarzyną Petruczenko jako młodszymi wspólnikami. Zespól kancelarii składa się...

31.01.2011

Plan operacyjno-ratowniczy

BHP

W Polsce działa ponad 360 zakładw o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Są to w szczeglności zakłady branży paliwowej i posiadające substancje toksyczne. Potencjał...

31.01.2011

Rzecznik chce chronić dłużników

Rzecznik Praw Obywatelskich po raz kolejny wystąpił do Ministra Finansów o informację, czy planowane zmiany ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obejmą również...

31.01.2011