Artur Pytel

Artykuły autora

Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego musi rozliczyć wydatki na kampanię

Samorząd terytorialny Wybory

Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia właściwemu organowi wyborczemu sprawozdania o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu, w tym o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania w terminie trzech miesięcy od dnia wyborów. Odpowiada on także za prawdziwość danych, zawartych w sprawozdaniu finansowym.

14.05.2024

Agitacja wokół lokalu wyborczego jest możliwa, ale przepisy trzeba doprecyzować

Samorząd terytorialny Wybory

Przepisy zabraniają agitacji w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje. A to oznacza, że materiały wyborcze mogą pojawić się na ogrodzeniu - na przykład remizy, w której urządzono lokal wyborczy i wiszą tam także w dniu głosowania. Przepis należy poprawić.

18.04.2024

Nowo wybrany radny może być mężem zaufania w II turze wyborów samorządowych

Wybory

Funkcję męża zaufania w II turze wyborów samorządowych może pełnić osoba, która w wyborach samorządowych kandydowała na radnego i uzyskała lub nie uzyskała mandat radnego. Przepisy obowiązującego prawa nie przewidują bowiem, aby funkcji męża zaufania nie mógł pełnić radny lub osoba dopiero co wybrana na tę funkcję.

17.04.2024

Covid nie uprawnia do głosowania korespondencyjnego

Samorząd terytorialny Wybory

Choroba wywołana koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) nie uprawnia już wyborcy do głosowania korespondencyjnego na podstawie przepisów Kodeksu wyborczego. Obecne rozwiązania prawne nie przewidują już...

02.04.2024

Jak zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych

Samorząd terytorialny Wybory

Nie wszyscy wyborcy będą mogli udać się osobiście 7 kwietnia, aby oddać głos w obwodowych komisjach wyborczych. Dla nich ustawodawca wprowadził instytucję głosowania korespondencyjnego jako jednej z tzw. alternatywnych procedur głosowania. Przypominamy zasady, terminy i procedurę tego udogodnienia dla wyborców z niepełnosprawnością, seniorów i osób w obowiązkowej kwarantannie.

09.03.2024
1  2