Artur Pytel

Artykuły autora

Covid nie uprawnia do głosowania korespondencyjnego

Samorząd terytorialny Wybory

Choroba wywołana koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) nie uprawnia już wyborcy do głosowania korespondencyjnego na podstawie przepisów Kodeksu wyborczego. Obecne rozwiązania prawne nie przewidują już...

02.04.2024

Jak zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych

Samorząd terytorialny Wybory

Nie wszyscy wyborcy będą mogli udać się osobiście 7 kwietnia, aby oddać głos w obwodowych komisjach wyborczych. Dla nich ustawodawca wprowadził instytucję głosowania korespondencyjnego jako jednej z tzw. alternatywnych procedur głosowania. Przypominamy zasady, terminy i procedurę tego udogodnienia dla wyborców z niepełnosprawnością, seniorów i osób w obowiązkowej kwarantannie.

09.03.2024

Ostatni dzień - stroną internetową komitetu wyborczego jest też profil na Facebooku

Samorząd terytorialny

Czwartek, 7 marca 2024 r to ostatni dzień na zgłoszenie przez pełnomocnika wyborczego zawiadomienia o utworzeniu strony internetowej komitetu wyborczego. Zawiadomienie składa się do organu wyborczego, który przyjął zawiadomienia o utworzeniu komitetu. Przepisy kodeksu wyborczego nie regulują szczegółowo kwestii związanych z adresami stron internetowych komitetów. Za stronę internetową można uznać profil wyborczy utworzony w mediach społecznościowych.

07.03.2024
  1  2