Anna Puszkarska

Artykuły autora

Pracownik może sprawdzić, czy pracodawca „zapisał” go do PPK

Domowe finanse PPK

Osoba, która ma wątpliwości, czy jest uczestnikiem programu Pracowniczych Planów Kapitałowych, może sprawdzić to w serwisie mojeppk. W serwisie można zweryfikować także m.in. datę i wysokość ostatniej wpłaty pracodawcy na dany rachunek PPK. Jeżeli jednak pracownik zechce skorzystać ze środków zgromadzonych na rachunku PPK, będzie musiał zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do instytucji finansowej. 

03.02.2024

Już wkrótce zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Pracodawca będzie mógł „zapisać” pracownika do pracowniczego planu kapitałowego już po 14 dniach zatrudnienia, ale nadal będzie miał na to czas do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły trzy miesiące zatrudnienia. Uregulowany będzie tryb postępowania w przypadku nienależnych wpłat do PPK.

25.05.2022

Zmiana pracodawcy spowoduje utworzenie nowego rachunku PPK

Prawo pracy PPK

Uczestnik pracowniczych planów kapitałowych, który zmienił miejsce pracy, zostanie „zapisany” do tego programu przez nowego pracodawcę. Zostanie dla niego utworzony nowy rachunek PPK, na który będzie mógł przekazać oszczędności zgromadzone wcześniej w tym programie.

07.05.2022

Egzekucja ze środków w PPK jest bardzo ograniczona

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Środki zgromadzone na rachunku PPK nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Dotyczy to wszystkich środków, zarówno tych pochodzących z wpłat podstawowych i dodatkowych pracodawcy, jak i tych pochodzących z wpłat podstawowych i dodatkowych pracownika, także z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych od państwa. Wyjątek przewidziano tylko dla roszczeń alimentacyjnych. Nie można też ustanowić zastawu na środkach z PPK.

21.04.2022

Przekształcenie pracodawcy nie pozbawia pracowników prawa do oszczędzania w PPK

Domowe finanse Spółki PPK

W przypadku przekształcenia podmiotu zatrudniającego, z którym wiąże się kontynuacja bądź wstąpienie w prawa i obowiązki w zakresie pracowniczych planów kapitałowych, nadal obowiązuje zawarta wcześniej umowa o zarządzanie PPK. Uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych oszczędzają wówczas w tym programie na dotychczasowych zasadach.

21.03.2022
1  2  3