Maria Tomala

Artykuły autora

Europejski Nakaz Aresztowania sprawdza się w praktyce

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) został wprowadzony do europejskiego porządku prawnego w celu uproszczenia i przyśpieszenia procedury związanej z wydawaniem przez państwa członkowskie Unii Europejskiej osób ściganych za przestępstwa. Polska jest jednym z państw najczęściej korzystających z tej instytucji.

17.06.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski