Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Artykuły autora

Skomplikowane prawo kreuje wyzwania dla kontroli antymonopolowej

Prawo gospodarcze

Kontrola koncentracji to część prawa antymonopolowego, która wymyka się prostym analizom i podsumowaniom porównawczym. Nawet w ramach samej Unii Europejskiej funkcjonuje kilkadziesiąt różnych, tylko w niewielkim stopniu skoordynowanych, prawnych systemów kontroli przejęć. Mimo to, można wskazać pewne trendy i problemy - pisze Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

09.03.2019