Magdalena Kuba

Artykuły autora

Polecenie wyjazdu służbowego od wojewody

Samorząd terytorialny

Kierownik jednostki budżetowej administracji rządowej podlegającej wojewodzie planuje skontrolować pracę oddelegowanych pracownikw. Czy kierownik jednostki jest zobowiązany uzyskać polecenie wyjazdu...

02.06.2009
  1  2  3  4  5  6