Magdalena Kuba

Asystentka w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania UŁ; specjalistka prawa pracy - prelegentka licznych konferencji poświęconych problematyce pracowniczej, autorka publikacji, seminariów i warsztatów z zakresu prawa pracy; dydaktyk szkolnictwa wyższego i trener szkoleń biznesowych z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego oraz problematyki ochrony danych osobowych; zajmuje się poradnictwem prawnym w sektorze pozarządowym.

Artykuły autora

1  2  3  4  5  6