Sądy gospodarcze zostawić, ale trochę zmienić

W Polsce toczy się dyskusja o ewentualnej likwidacji sądów gospodarczych oraz przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczących postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych. Jednak dr hab....

10.03.2010

Polskie prawo dopuszcza faktyczną cenzurę

Orzeczenie przez sąd zakazu publikacji może być wykorzystywane jako rodzaj cenzury prewencyjnej. W kontekście książki Kapuściński non-fiction widać to szczególnie wyraźnie. Warto zatem rozważyć...

09.03.2010

Dodatkowa odpowiedzialność urzędnika niepotrzebna

W kuluarach sejmowych trwają debaty w sprawie uregulowania na drodze ustawowej zasad obligatoryjnej odpowiedzialności majątkowej urzędników za wyrządzone przez nich szkody. Zdaniem Rayszarda Szarka,...

08.03.2010

Kontrowersyjne oceny okresowe prokuratorów

System ocen okresowych to ogromne koszty w wymiarze czysto ekonomicznym. Proponowane rozwiązania będą skutkować dalszym rozrostem struktur nadzorczych, kosztem struktur orzekających i zwalczających...

06.03.2010

Mobbing w pracy to nie tylko problem pracodawcy

Regulacje dotyczące odpowiedzialności pracodawcy za mobbing w miejscu pracy są nieprzyjazne pracodawcom - stwierdza Konfederacja Pracodawców Polskich w ekspertyzie dotyczącej barier biurokratycznych...

05.03.2010

Budynek czy budowla? Jaki podatek od nieruchomości?

Zgodnie ze znowelizowanym niedawno przepisem Prawa budowlanego, obiektem budowlanym jest budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Zmiana polega na rozszerzeniu definicji o zwrot:...

04.03.2010

Radca prawny z tytułem specjalisty?

Kształcenie radcy prawnego w świetle obowiązującego dziś programu aplikacji obejmuje bardzo szeroki zakres szkolenia, poczynając od prawa cywilnego i karnego, poprzez prawo spółek handlowych, prawo...

02.03.2010

W daktyloskopii też są subiektywne oceny

W daktyloskopii porównywanie cech nie rodzi zazwyczaj większych wątpliwości, gdyż są one wystarczająco jednoznacznie zdefiniowane i niezmienne. Ale tylko w odniesieniu do śladów o dobrej czytelności....

01.03.2010

Deklaracje w Ordynacji podatkowej

Komentarz stanowi omwienie deklaracji podatkowych na gruncie Ordynacji podatkowej. Autor definiuje na wstępie pojęcie deklaracja, następnie zaś wskazuje na znaczenie deklaracji dla powstawania...

01.03.2010

W legislacji wciąż bez przełomu

Z zaplanowanych na II półrocze 2009 roku 125 projektów ustaw Rada Ministrów przyjęła zaledwie 32. Skuteczność legislacyjna rządu zmniejszyła się zatem istotnie w porównaniu z poprzednimi okresami, w...

01.03.2010

Kodeks pracy hamuje rozwój firm

Obowiązek wydania świadectwa pracy i przeprowadzania badań lekarskich przez pracowników, urlop na żądanie oraz odpowiedzialność pracodawcy z tytułu lobbingu, to przepisy Kodeksu pracy, które wymagają...

26.02.2010

Podatek u źródła - charakterystyka

Przedmiotem niniejszego komentarza są zagadnienia oglne związane z opodatkowaniem nierezydentw uzyskujących na terytorium Polski dochody z tytułw wymienionych w przepisach art. 21 ustawy o podatku...

25.02.2010

VAT cudzoziemcom trzeba teraz zwracać szybko

Skrócenie terminu zwrotu z dotychczasowych sześciu miesięcy do czterech miesięcy oraz uregulowanie kwestii odsetek od nieterminowych zwrotów, to najważniejsze skutki obowiązującej od początku 2010...

24.02.2010

Rządowy projekt nie uchroni nas przed podsłuchami

Zamiar uporządkowania problematyki związanej z możliwością wykorzystywania materiałów zgromadzonych w ramach utrwalania rozmów i stosowania kontroli operacyjnej jest słuszny twierdzi Helsińska...

23.02.2010

Teresa Romer: sędzia musi zasłużyć na szacunek

We współczesnych społeczeństwach istnieje poczucie zaangażowania w decyzje, które społeczeństw tych dotyczą. Sędziowie są poddawani surowej krytyce oraz żądaniom, aby ich decyzje były zrozumiałe i...

22.02.2010