Rtęć w przemyśle: niesłusznie mamy złą opinię

Środowisko

Polska w sposób niezasłużony uchodzi za kraj o jednej z największych w Europie wielkości emisji rtęci do atmosfery. Na przestrzeni ostatnich lat modernizacja technologiczna w polskim przemyśle jest...

11.12.2014

Nadal brak zgody na uprawę roślin GMO

Środowisko

Nowelizacja ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych ma wprowadzić pojęcie tzw. zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz kontrolę procesu powstawania...

10.12.2014

Najważniejsze problemy gospodarki wodnej w Polsce

Środowisko

Uporządkowanie organizacyjne administracji wodnej państwa, tak rządowej jak i samorządowej, to najbardziej widoczny, nierozwiązany od wielu lat problem gospodarki wodnej w Polsce - wynika z raportu...

09.12.2014

Na czym polega zwykłe korzystanie z wód?

Środowisko

Każdemu właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie. Prawo to nie obejmuje prawa do...

05.12.2014

W Sejmie o gospodarowaniu wodami w latach 2012-13

Środowisko

5 grudnia, w ostatnim dniu obrad 81. posiedzenia posłowie zapoznają się z przedstawioną przez Ministra Środowiska Informacją o gospodarowaniu wodami w Polsce w latach 2012-2013. Dokument podsumowuje...

05.12.2014