Ofiary nie korzystają z państwowej pomocy

Tylko 300 osób rocznie składa wnioski o pieniądze. Można dostać maksymalnie 12 tys. zł kompensaty. Ofiary nie wiedzą, że mogą korzystać ze wsparcia....

14.04.2011

Polskie sądy najczęściej wystawiają ENA

Nasz kraj przoduje w wydawaniu europejskich nakazów aresztowania. Bardzo rzadko, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, korzysta z wystawiania ENA Wielka Brytania. W 2009 roku tylko 220 razy. W 2009 r....

14.04.2011

Francja chce zakazać wydobywania gazu łupkowego

Rząd Francji opowiedział się za projektem ustawy zakazującej wydobycia gazu łupkowego. Tym samym przychylił się do opinii zwolenników takiego rozwiązania, którzy ostrzegają, że eksploatacja złóż tego...

14.04.2011

Prezydent podpisał nowelizację Prawa o notariacie

Postępowania dyscyplinarne notariuszy będą z zasady jawne, tak jak dyscyplinarki sędziów, adwokatów i radców prawnych - zakłada nowelizacja Prawa o notariacie, którą podpisał prezydent Bronisław...

14.04.2011

Prawo opcji w zamówieniach publicznych

Instytucja prawa opcji zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny...

14.04.2011

SN: ograniczone dziedziczenie prawa do grobu

Z treści prawa do grobu wynika, że jeżeli prawo to stało się wspólnym prawem dwu lub więcej osób, to nie podlega dziedziczeniu - uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 3 grudnia 2010 r....

14.04.2011

Czas i pieniądze samorządu

Samorząd terytorialny

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu opublikowała zestawienie najważniejszych terminów związanych ze sprawozdawczością jednostek samorządu terytorialnego w najbliższym czasie. Poniżej publikujemy...

13.04.2011

Posłowie chcą zwiększyć bezpieczeństwo pieszych

Posłowie chcą poprawić bezpieczeństwo pieszych na polskich drogach - rozważają m.in. wprowadzenia obowiązku noszenia elementów odblaskowych. Z danych policji wynika, że w 2010 r. w wypadkach...

13.04.2011

Wskaźnik Przyszłej Inflacji ponownie wzrósł

Wzrostu cen swoich produktw najbardziej spodziewają się wytwrcy żywności, branża tekstylna i odzieżowa oraz w przemysł chemiczny. Natomiast redukcję cen zapowiadają producenci komputerw i urządzeń...

13.04.2011

Bezpieczeństwo powodziowe wzmocnione

Środowisko

Podtopienia, ruchy masowe, osuwiska oraz zanieczyszczenia geochemiczne to najbardziej istotne zagrożenia geologiczne dla Mazowsza. W dniu wczorajszym w Warszawie, w obecności Głwnego Geologa Kraju...

13.04.2011

"Parkiet": afery giełdowe - do jednego sądu?

Powołanie specjalnego wydziału sądu do orzekania w sprawach giełdowych to jeden z pomysłw na walkę z przestępstwami na rynku kapitałowym. Korzyścią byłoby jednolite orzecznictwo - pisze gazeta giełdy...

13.04.2011