W czerwcu referendum ws. odwołania burmistrza Ostródy

Samorząd terytorialny

3 czerwca odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza Ostródy Olgierda Dąbrowskiego. Postanowienie o przeprowadzeniu referendum podpisał we wtorek komisarz wyborczy w Elblągu.

10.04.2012

Konsultacje w sprawie deregulacji zawodów zakończone

We wtorek zakończyły się formalnie konsultacje środowiskowe w sprawie deregulacji. Prośby o pisemne stanowiska resort sprawiedliwości wysłał do 480 organizacji branżowych; na razie wpłynęło 170...

10.04.2012

Pięć nowych kierunków studiów w Lublinie

Bezpieczeństwo żywności, ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, hipologia i jeździectwo - to niektóre z nowych kierunków studiów, jakie od nowego roku akademickiego otworzy Uniwersytet Przyrodniczy...

10.04.2012

Niedyskryminacja w Unii Europejskiej - zaproszenie

Studenckie Koło Naukowe Prawa Europejskiego działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego organizuje konferencję naukową ,,Niedyskryminacja w Unii Europejskiej- zasada czy...

10.04.2012

Toruń: warsztaty Instytutu B61 dla licealistów

Rozpoczęły się zapisy na warsztaty dla licealistów w czterech dziedzinach wiedzy, które odbędą się w tym tygodniu w Toruniu. Przedsięwzięcie jest elementem Programu Stypendialnego Instytutu B61.

10.04.2012

NFOŚiGW docenione za dobre praktyki

Środowisko

Niezależne zespoły oceniające funkcjonowanie instytucji, zarówno z Unii Europejskiej jak i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR), podobnie oceniły działalność NFOŚiGW i wypracowane oraz stosowane...

10.04.2012

Polska dąży do bycia krajem wolnym od GMO

Środowisko

Polskie stanowisko w sprawie GMO jest sceptyczne. Zgodnie z polityką rządu, Polska dąży do bycia krajem wolnym od GMO - zostało to zapisane w ramowym stanowisku rządu RP w sprawie GMO z 2008 r.

10.04.2012

Warmia i Mazury: gminy pozbędą się azbestu

Budownictwo

Prawie 2,5 tys. ton azbestu zostanie usuniętych w tym roku z terenu Warmii i Mazur. Jest to możliwe dzięki środkom jakie na ten cel przeznaczył Wojewódzki Fundusz i Narodowym Fundusz Ochrony...

10.04.2012