Oxford: spotkanie naukowców i studentów z Polski

Ponad 120 polskich naukowców, doktorantów i studentów prowadzących badania w zagranicznych instytucjach naukowych weźmie udział w konferencji Science. Polish Perspectives. Rozpocznie się ona w piątek...

18.10.2012

Ustawa o SKOK-ach bez poprawek Senatu

Senatorowie w czwartek nie zgłosili poprawek do znowelizowanej ustawy ws. Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Nowela ma charakter techniczno-prawny i musi wejść w życie najpóźniej 27...

18.10.2012

Opłaty za koncesje rtv w wersji uchwalonej przez Sejm

Senat nie zgłosił poprawek do noweli ustawy o radiofonii i telewizji, określającej m.in. maksymalne stawki opłat za koncesje radiowe i telewizyjne. Regulujące tę kwestię przepisy straciły moc w...

18.10.2012

Rozpoczęto remont linii kolejowej nr 18 Bydgoszcz-Toruń

Budownictwo

Rozpoczął się kapitalny remont dwutorowej magistrali kolejowej nr 18 Bydgoszcz-Toruń. Realizacja wartej prawie 200 mln zł inwestycji potrwa 1,5 roku i pozwoli na znaczne skrócenie czasu podróży...

18.10.2012

Senatorowie zagłosują dziś nad zmianami w PIT

Dziś w Senacie odbędzie się głosowanie nad uchwaloną przez Sejm dnia 12 października ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Senatorowie zadecydują czy przywrócić częściowo...

18.10.2012

Nie będzie sklepu w Sukiennicach, miasto wypowiada umowę

Samorząd terytorialny

Władze miejskie wypowiedziały umowę najmu lokalu przedsiębiorcy, który otworzył sklep w Sukiennicach pod szyldem sieci Carrefour Express poinformował PAP w środę Filip Szatanik z krakowskiego...

18.10.2012