Co dziesiąte zwolnienie nieuzasadnione

Zakład Ubezpieczeń Społecznych skontrolował w ubiegłym roku 260 tys.pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich. 24,5 tys. spośród nich było zdolnych do pracy

05.03.2008

PEP wchodzi na polski rynek

Private Equity Partners (PEP) we współpracy z Miszerak Associates rozpoczyna działalność w Polsce

05.03.2008

Naruszono prawo na autostradzie?

Czy spółka Autostrada Wielkopolska mogła pobierać od kierowców pełną opłatę za przejazd trasą A2 w czasie remontu nawierzchni? Wyjaśni to postępowanie wszczęte przez Prezesa UOKiK....

05.03.2008

Prawo pracy: dynamiczne czy statyczne?

Prawo pracy jako zespół norm ściśle związanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorstw ulega ciągłym zmianom, mającym na celu z jednej strony lepiej chronić interesy pracowników, a z drugiej...

05.03.2008

Wynagrodzenie vs dobre obyczaje

Trybunał Adwokacki dla Nadrenii-Westfalii stwierdził, iż uposażenie początkowe dla młodego adwokata wynoszące 1 tys. euro brutto jest sprzeczne z dobrymi obyczajami. Wyrok ten jest efektem działań...

04.03.2008

Zespół ds. strategii lizbońskiej

Powstanie zespół międzyresortowy ds. realizacji strategii lizbońskiej w Polsce. Będzie mu przewodniczył minister gospodarki. UE w 2010 roku może stać się najdynamiczniejszą gospodarką świata.

04.03.2008

Podatek Religi do Trybunału

Podatek Religi ponownie trafił do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek w tej sprawie złożyła Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. To już drugie zapytanie o zgodność z Konstytucją tej...

04.03.2008

Czy można zgłaszać nowe dowody na rozprawie?

Przepis Kodeksu postępowania cywilnego dotyczący obowiązku podania w pozwie wszystkich twierdzeń i dowodów na ich poparcie nie ogranicza dojścia do prawdy oraz prawa stron procesu do obrony....

03.03.2008

Powołanie sędziego : spór kompetencyjny

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie spór między prezydentem a Krajową Radą Sądownictwa, czy prezydent może odmówić powołania sędziów nominowanych przez KRS. Z pytaniem takim zwrócił się do TK I...

03.03.2008

PricewaterhouseCoopers doradza PKP

Konsorcjum PricewaterhouseCoopers Polska i ING Securities zostało wybrane na doradcę prywatyzacyjnego spółki PKP Intercity, podała spółka PKP w komunikacie. Oferta publiczna PKP IC została...

03.03.2008

Specustawa przyspieszy inwestycje

Rząd przygotowuje specjalną ustawę, która radykalnie przyspieszy budowę dróg. Jeśli tak się stanie, trwający obecnie do trzech lat proces przygotowawczy inwestcji może zostać skrócony przynajmniej o...

03.03.2008