Zmiana stawek VAT może na trochę zamknąć sklepy

Z przepisów podatkowych nie wynika, kto - podatnik czy serwisant - jest uprawniony do zmiany stawek VAT w kasie fiskalnej. Powstaje w związku z tym pytanie, czy sam podatnik może dokonać zmiany...

30.11.2010

Rząd chce demontować Kartę Nauczyciela

Rząd chce zrzucić z siebie odpowiedzialność za nauczycielskie pensje. Odpowiadać będą za nie samorządy. To one mają decydować o wysokości zarobków oraz pensum, czyli obowiązkowej liczbie godzin,...

30.11.2010

Ograniczenia w ograniczaniu telekomunikacji

Gmina, przy wykonywaniu władztwa planistycznego i nakładaniu ograniczeń na inwestycje telekomunikacyjne, musi uwzględniać konstytucyjne zasady racjonalności i proporcjonalności. Nie wolno jej też...

30.11.2010

Referencje i wykaz robót to dwie różne sprawy

Przepisy z zakresu zamówień publicznych przypisują odmienne znaczenie oświadczeniu wiedzy wykonawcy w postaci wykazu wykonanych uprzednio robót budowlanych oraz dokumentom podmiotów trzecich,...

30.11.2010

UOKiK sprawdza oferty operatorów komórkowych

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło kilkaset skarg konsumentów na działania nieuczciwych operatorów telefonii komórkowej. W wyniku tych działań UOKiK wszczął sześć postępowań w...

30.11.2010

Zakłady karne będą lepiej leczyć skazanych

Lepsza diagnostyka i terapia oraz szybsze procesy karne - takie zmiany zapowiedział minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, otwierając powiększony Oddział Psychiatrii Sądowej w Areszcie...

30.11.2010

Więźniowie pomogą w odśnieżaniu

Wydział Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości poinformował, że w związku z obfitymi opadami śniegu w całym kraju, minister Krzysztof Kwiatkowski podjął decyzję o zaangażowaniu więźniów w akcję...

30.11.2010

SN uniewinnił lekarza - ofiarę policyjnej prowokacji

Sąd Najwyższy 30 listopada br. oddalił kasację prokuratora od wyroku Sądu Okręgowego w sprawie Tomasza Hirnle, kardiochirurga z Białegostoku oskarżonego o korupcję. SN stwierdził, że policyjna...

30.11.2010

Zamawiający może wstawić łącznik w ofercie

Wprowadzenie przez ustawodawcę przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych zostało spowodowane tym, by dać zamawiającym możliwość poprawiania w ofertach niezgodności ze...

30.11.2010