Schizofrenia: choroba zbyt późno rozpoznawana

Schizofrenia jest diagnozowana w Polsce po roku - dwóch latach od wystąpienia pierwszych objawów, co jest zdecydowanie za późno - podkreślali uczestnicy debaty pt.: Schizofrenia - perspektywa...

24.01.2014

Pod koniec roku mogą wzrosnąć stopy procentowe

Najbardziej prawdopodobnym terminem podwyżki stóp NBP jest IV kwartał tego roku. Scenariusz, w którym zacieśnienia polityki pieniężnej trzeba będzie dokonać już w III kwartale jest bardziej...

24.01.2014

Dyrektor już w każdym sądzie

Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych, która zmienia zasady powoływania dyrektorów w sądach. Dyrektor zostanie powołany w sądzie, w którym orzeka co najmniej dziesięciu...

24.01.2014

W piątek głosowanie poprawek do budżetu na 2014 r.

Na dzisiaj zaplanowano głosowanie senackich poprawek do budżetu na 2014 r. Posłowie zdecydują m.in., czy w budżecie przewidzieć wpłatę 800 mln zł z Lasów Państwowych. Zmianę taką poparła wcześniej...

24.01.2014

Kancelaria RKKW doradzała Funduszowi KGHM TFI S.A.

Rynek

Kancelaria RKKW doradzała funduszowi KGHM TFI S.A. (KGHM I FIZAN) w procesie nabycia od Skarbu Państwa nieobjętych przez pracowników akcji spółki pod firmą Uzdrowiska Kłodzkie S.A. - Grupa PGU.

24.01.2014

Seremet zakazuje umorzeń "pod statystykę"

Prokurator generalny dostrzegł retuszowanie statystyk przez prokuratorów, którzy starają się sztucznie poprawić narzucane im w planach wyniki. I zakazuje takich praktyk.

24.01.2014

W UE będzie jedno prawo dot. zakupów przez internet

Branża e-commerce przygotowuje się do wdrożenia nowego prawa wynikającego z unijnej dyrektywy o prawach konsumentów. Niektóre jej zapisy budzą obawy przedsiębiorców, zwłaszcza że prace nad polską...

24.01.2014

Składki członkowskie na nowych zasadach

Doradca podatkowy

IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych zmienił przepisy dotyczące składek opłacanych przez członków Izby. Doradcy wykonujących czynności zawodowe zapłacą tyle samo, co w ubiegłym roku 80 zł...

24.01.2014