Trzeba poprawić wczesne wykrywanie cukrzycy

Rozpoznawanie cukrzycy w Polsce przez lekarzy POZ jest dalekie od oczekiwań, musimy to zmienić - powiedział wiceminister zdrowia Igor Radziwicz-Winnicki w poniedziałek 24 marca 2014 podczas debaty...

24.03.2014

Posłowie wysłuchali informacji o stanie lasów

Środowisko

W piątek, w ostatnim dniu 64. posiedzenia Sejmu posłowie zapoznali się i przyjęli do wiadomości rządową informację o stanie lasów oraz o realizacji Krajowego Programu Zwiększania Lesistości w 2012 r.

24.03.2014

Rząd wspiera czytelnictwo, ale nie szkolne biblioteki

Chociaż w ciągu najbliższych sześciu lat Polska wyda prawie miliard złotych na wsparcie czytelnictwa, to nie obejmuje ono rozwoju szkolnych bibliotek. Dużo pieniędzy przeznaczono za to na reklamę -...

24.03.2014

Zamawiający nie musi badać poprawności tłumaczeń

Zamówienia publiczne

W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający nie jest związany wyłącznie treścią dokumentu polskiego, ale też nie ma obowiązku badania prawidłowości dokonanych tłumaczeń.

24.03.2014

Dostęp do konta bankowego ma być w UE łatwiejszy

Każdy legalny rezydent Unii Europejskiej powinien mieć prawo do otwarcia podstawowego rachunku płatniczego, a prawo to nie powinno być ograniczane ze względu na narodowość czy miejsce zamieszkania-...

24.03.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski