Stan spoczynku tylko po odpowiednim stażu

Prawnicy

Sędziowska emerytura dla adwokata przysługiwać ma dopiero po dziewięciu latach orzekania. Rygory te obejmą też radców, prokuratorów, asystentów i referendarzy. Stan spoczynku będzie przysługiwał...

29.12.2011

Małgorzata Surdek w zarządzie CMS Cameron McKenna

Prawnicy

Adwokat Małgorzata Surdek została wybrana na stanowisko członka zarządu międzynarodowej kancelarii CMS Cameron McKenna. Tym samym została trzecią kobietą w zarządzie i pierwszą Polką w regionalnym...

29.12.2011

Parki narodowe bez zgody samorządu?

Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody zakłada m.in. zniesienie obowiązującego obecnie wymogu wyrażenia przez władze samorządowe zgody na powołanie nowego lub rozszerzenie granic...

29.12.2011

Skarżą BRE Bank za stare umowy we franku

Prawie 900 klientów oddziałów detalicznych BRE Banku SA, MBanku i MultiBanku, którzy zawarli z tym bankiem umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego złożyło pozew przeciwko...

29.12.2011

Żużel ze śmieci trafi na budowy

Budownictwo

Miasta budują spalarnie, ale wciąż nie wiadomo, co zrobić z odpadami po utylizacji śmieci informuje Puls Biznesu

29.12.2011