Samorząd Częstochowy chce włączyć kolejne tereny do SSE

Samorząd terytorialny

Samorząd Częstochowy liczy na szybkie włączenie kolejnych terenów inwestycyjnych w tym mieście do specjalnych stref ekonomicznych: katowickiej, która już działa w Częstochowie, a także tarnobrzeskiej...

26.07.2013

O kontroli należy zawiadomić przedsiębiorcę

Małe i średnie firmy

Postępowanie kontrolne (potocznie nazywane kontrolą skarbową) jest ciągiem czynności, który rozpoczyna postanowienie organy kontroli skarbowej o jego wszczęciu....

25.07.2013

Ponad 10 tys. spraw w Sądzie Najwyższym

Rok 2012 mogę ocenić pozytywnie we wszystkich aspektach działalności Sądu Najwyższego. Dotyczy to zwłaszcza sprawności postępowania. Mimo zwiększonego wpływu spraw stan zaległości pozostał na...

25.07.2013

Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego

Niemieckie uczelnie oferują uczestnictwo w letnich kursach językowych (także literatury i kultury niemieckiej oraz w kursach języka technicznego, prawniczego lub ekonomicznego). Oferta skierowana...

25.07.2013

Prace nad ustawą krajobrazową będą kontynuowane

Środowisko

Kluby sejmowe opowiedziały się w czwartek za dalszymi pracami nad prezydenckim projektem tzw. ustawy krajobrazowej. Propozycja ma na celu rozpoczęcie porządkowania prawa pod kątem ochrony krajobrazu....

25.07.2013

Samozatrudnienie - alternatywa dla stosunku pracy

Wysokie koszty zatrudniania pracownika, które dotykają tak pracodawcę, jak i samego pracownika, w praktyce najczęściej leżą u podstaw decyzji o ucieczce w tzw. samozatrudnienie. Taki, szczególny...

25.07.2013