Gwarancje de minimis - 7 miesięcy sukcesu

Do końca września 2013 roku BGK udzielił gwarancji 20 tysiącom przedsiębiorców (ok. 22 tys. transakcji), na kwotę ok. 4,2 mld złotych, co przełożyło się na kredyty obrotowe o szacunkowej wartości 7,2...

03.10.2013

Były wójt Piekoszowa usłyszał kolejne zarzuty korupcyjne

Samorząd terytorialny

Są kolejne trzy zarzuty dot. przyjmowania korzyści majątkowych dla byłego już wójta Piekoszowa (Świętokrzyskie) - poinformował w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach Rafał Orłowski.

03.10.2013

UOKiK wymusza zmiany umów na dostawę gazu

Prawo do rozwiązania umowy, czy wstrzymania dostaw gazu z innych przyczyn niż wynikające z przepisów to najczęstsze praktyki sprzedawców gazu. Pod naciskiem UOKiK firmy te zmieniają umowy....

03.10.2013

Do wręczenia wypowiedzenia wystarczą świadkowie

Zatrudniam lekarza internistę. We wrześniu 2003 r. skończyła się umowa cywilnoprawna, o czym zupełnie zapomniałem, a lekarz nie zgłosił się po nową. Obecnie moja współpraca z tym lekarzem układa się...

03.10.2013

Dialog techniczny jako pomoc w przygotowaniu postępowania

Zamówienia publiczne

Dialog techniczny ma ułatwić zamawiającym przygotowanie procedury zakupowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), a w szczególności sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia....

03.10.2013