Ogłoszono przetargi na dwa odcinki S8

Zamówienia publiczne

GDDKiA ogłosiła przetargi na budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S8 pomiędzy Wyszkowem i Ostrowią Mazowiecką, o łącznej długości ok. 29,1 km. Terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału...

01.01.2015

Bez podwyżek podatków i opłat lokalnych w Opolu

Samorząd terytorialny

W Opolu po raz pierwszy od lat nie będzie podwyżek podatków ani lokalnych opłat w nowym roku, przede wszystkim ze względu na niewielką inflację. Podatków i opłat nie podniesie również w 2015 roku...

01.01.2015

W Poznaniu wzrost cen za wodę i prąd

Finanse samorządów

Mieszkańców stolicy Wielkopolski w nowym roku czeka podwyżka opłat za usługi wodociągowo-kanalizacyjne oraz za prąd. We Wrześni od 2015 roku nie trzeba płacić podatku od nieruchomości za budynki...

01.01.2015

W Warszawie w tym roku podatki lokalne bez zmian

Finanse samorządów

Z powodu utrzymującej się od lipca 2014 r. deflacji, stawki podatków lokalnych w Warszawie w 2015 r. nie zmienią się - poinformował stołeczny ratusz. Jak zapowiada prezydent stolicy Hanna...

01.01.2015

Premier zapowiada priorytety na 2015 rok

Będziemy kontynuować pracę nad nieodpłatną pomocą prawną, urlopami rodzicielskimi dla bezrobotnych i studentów oraz zasadą złotówka za złotówkę w świadczeniach społecznych. Wprowadzimy też pakiet...

01.01.2015

Jest trzeci przetarg na dokończenie Term Warmińskich

Zamówienia publiczne

Starostwo powiatowe w Lidzbarku Warmińskim ogłosiło trzeci przetarg na dokończenie robót w Termach Warmińskich. Poprzednie dwa unieważniono, ponieważ oferenci żądali za prace więcej, niż ma...

01.01.2015

W nowym roku dalej będą wygrywać oferty najtańsze

Zamówienia publiczne

Dopóki sami publiczni zamawiający nie zmienią w sposób istotny swojego podejścia do funkcjonującego aktualnie całego systemu realizacji inwestycji infrastrukturalnych dopóty nie nastąpi poprawa w...

01.01.2015