Samorządowcy chcą się szkolić

Samorząd terytorialny

Ponad 97 proc. badanych urzędów administracji samorządowej potwierdza, że szkolenia mają wpływ na efektywność zarządzania jakością. W 95 proc. badanych podmiotów pracownicy sami wychodzą z inicjatywą...

15.03.2016

W Polsce słabo z przestrzeganiem praw konsumentów

Z badań Komisji Europejskiej wynika, że konsumenci unijni regularnie są narażeni na nieuczciwe praktyki przedsiębiorców. 41 proc. jest nękanych telefonami lub e-mailami nakłaniającymi do kupna...

15.03.2016

Komornicy promują poradnik dla uczestników egzekucji

Ponieważ często komornik sądowy jest pierwszym prawnikiem, z którym zetknął się uczestnik postępowania egzekucyjnego, a jakakolwiek pomoc prawna na tym etapie jest mocno ograniczona, a czasami wręcz...

15.03.2016

Radcowie nagrodzeni za pomoc pro bono

Prawnicy

Po raz ósmy Krajowa Rada Radców Prawnych wręczyła wyróżnienia Kryształowe Serca radcom, którzy bezinteresownie wspierają innych. W tym roku nagrody otrzymało 17 osób z różnych izb regionalnych, a...

14.03.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski