ZUS: Za okres kwarantanny przysługują świadczenia z tytułu choroby

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus

Osoba, która została poddana kwarantannie lub izolacji ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Wypłaca je pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W zależności od sytuacji można otrzymać wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy. Warunkiem jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu – przypomina ZUS.

07.04.2021

Przedstawiciele zawodów medycznych protestowali przed ministerstwem

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia na ulicy Miodowej w Warszawie odbyła się w środę manifestacja przedstawicieli organizacji zrzeszonych w Forum Związków Medycznych, m.in. lekarzy, pielęgniarek i diagnostów laboratoryjnych. Jej uczestnicy prezentowali transparenty z apelami o wzrost wynagrodzeń, m.in.: "Godne zarobki za rzetelną pracę", "Nie ma medyków, nie ma leczenia",

07.04.2021

Sędzia delegowany - w Sulęcinie nikt nie orzeka w sprawach cywilnych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Po decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości o delegowaniu do sądu wyższej instancji prezesa Sądu Rejonowego w Sulęcinie, od połowy lutego 2021 r. nikt nie orzeka w Wydziale Cywilnym tego sądu. Delegowany był szefem Wydziału Cywilnego, gdzie orzekał wraz z dwoma innymi, którzy obecnie są na zwolnieniach. W sprawie interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

07.04.2021

W piątek ma być rozporządzenie o uprawnionych do kwalifikowania do szczepień

Zawody medyczne Koronawirus szczepienia

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że w piątek powinno się ukazać rozporządzenie dotyczące rozszerzenia kręgu osób mogących kwalifikować do szczepień po ukończeniu kursów. Jak podał, będą to farmaceuci i fizjoterapeuci. I przypomniał, że do samego wykonywania szczepień - wstrzyknięcia preparatu - dopuszczeni są już od dawna zarówno ratownicy medyczni, jak i farmaceuci.

07.04.2021

Eksperci: Likwidacja umów cywilnoprawnych byłaby groźna dla rynku pracy, zwłaszcza w pandemii

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus

Pracodawcom są potrzebne elastyczne formy zatrudnienia, szczególnie teraz - twierdzą eksperci i przestrzegają przed radykalnym działaniem. Warto natomiast rozważyć ujednolicenie zasad oskładkowania śmieciówek i umów o pracę. Nie należy jednak takich zmian przeprowadzać w czasie pandemii. Teraz można jedynie wypracować rozwiązanie na przyszłość.

07.04.2021

Były wiceminister zdrowia ponownie współpracuje z rządem

Nowe technologie Zarządzanie

Janusz Cieszyński były wiceminister zdrowia, odpowiedzialny za cyfryzację w ochronie zdrowia, został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego do Rady do Spraw Cyfryzacji. Pełnić będzie funkcję wiceprzewodniczącego Rady przez dwuletnią kadencję.

07.04.2021

Jak w deklaracji VAT wykazać import towarów?

VAT Rachunkowość

Zasadą jest, że podatek VAT z tytułu importu towarów rozliczany jest w zgłoszeniu celnym. Podatek VAT należy uiścić w terminie 10 dni, licząc od dnia jego powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych. Od przedstawionej reguły ogólnej ustawa VAT przewiduje wyjątki.

07.04.2021

Badanie: Hybrydowe formy zatrudnienia mogą zastąpić pracę zdalną

Prawo pracy BHP Koronawirus

Blisko 9 na 10 badanych, pracujących zdalnie w trakcie pandemii, chciałoby kontynuować ten model także po jej zakończeniu. Chęć pracy poza biurem na pełen etat wyraża 13 proc. respondentów, a kolejne 27 proc. chce pracować zdalnie w pojedyncze dni miesiąca – wynika z badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl.

07.04.2021

Aneta Grzyb nowym liderem cen transferowych w ALTO

CIT Doradca podatkowy

ALTO, jedna z firm consultingowych w Polsce, po raz kolejny wzmacnia szeregi. Od kwietnia, do zespołu dołączyła Aneta Grzyb, która obejmie rolę Lidera Praktyki Cen Transferowych w ALTO. Jest doradcą podatkowym, posiada też uprawnienia adwokata.

07.04.2021

Nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym z prawem do dodatku

Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Część samorządów ogranicza wydatki na dodatki funkcyjne dla nauczycieli przedszkoli - zwracają uwagę posłowie. Chodzi o uzależnianie wypłaty dodatku od liczby godzin pensum wychowawcy. Resort edukacji wyjaśnia, że taka praktyka jest niezgodna z prawem. I podkreśla, że dodatek funkcyjny dla nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym jest dodatkiem obligatoryjnym.

07.04.2021

Przewrót kopernikański - rząd planuje powołanie nowej instytucji

Resort nauki planuje utworzenie Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej. Zajmie się m.in. wspieraniem badań naukowych oraz prowadzeniem programów stypendialnych. Nowa instytucja według projektu ustawy ma zacząć funkcjonować już w przyszłym roku. Jej elementem ma być też elitarna uczelnia prowadząca kształcenie w kilku ośrodkach akademickich.

07.04.2021

Ministerstwo: Związek spółek wodnych też ma prawo do dotacji

Samorząd terytorialny Środowisko

Związek spółek wodnych może korzystać z pełni praw przysługującym spółkom wodnym. Może też wnioskować o dotację podmiotową z budżetu państwa, tak jak spółki wodne - przypomina Minister Infrastruktury. Problem wymagał wyjaśnienia, ponieważ spór wynikł przy okazji konkursu na dotacje przyznawane przez jednego z wojewodów.

07.04.2021

RIO: Przy wniosku o dotacje, dane osobowe przetwarzane są z urzędu

Samorząd terytorialny Środowisko RODO

Żaden przepis ustawy Prawo ochrony środowiska nie pozwala radzie gminy żądać przy składaniu wniosków, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z przepisami RODO, wykorzystanie takich danych jest bowiem niezbędne do umowy - stwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu.

07.04.2021

Trudny czas w gospodarce, dobry dla polis dla władz spółek

Prawo cywilne Spółki Prawo gospodarcze

W czasie pandemii wzrasta ryzyko roszczeń wobec członków zarządów. Mogą się oni zabezpieczyć finansowo polisą D&O, czyli ubezpieczeniem dla członków władz spółek. Nic dziwnego, że w czasie pandemii zainteresowanie tymi polisami znacząco wzrosło. Jednak takie ubezpieczenia nie obejmują winy umyślnej, okoliczności znanych przed zawarciem umowy, zobowiązań podatkowych.

07.04.2021

Instytucje publiczne nie lubią krytyki i nie chcą patrzenia przez związki na ręce

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy

Śledzenie prywatnych wpisów w mediach społecznościowych, monitorowanie stron związkowych i wpisów na forach czy oskarżanie o przekroczenie dopuszczalnej krytyki pracodawcy, to tylko niektóre praktyki w instytucjach publicznych. Celem jest zastraszenie związkowców i zniechęcenie do patrzenia pracodawcy na ręce. Zdaniem ekspertów, związkowcy potrzebują lepszej ochrony.

07.04.2021

Planowane uproszczenia jeszcze bardziej skomplikują rozliczenia VAT

VAT Rachunkowość

Resort finansów przygotowuje duże zmiany z składaniu jednolitych plików kontrolnych. Zapowiada, że będzie prościej. Księgowi i doradcy podatkowi wskazują jednak, że nowelizacja wymusi konieczność nieustającej weryfikacji i korygowania złożonych plików. Problemem jest też termin zmian – nowe zasady mają dotyczyć kwietnia. Nie będzie więc zupełnie czasu, by się do nich przygotować.

07.04.2021

Kobieta bez dodatku wskutek zastosowania przepisów wstecz. Skarga nadzwyczajna RPO

Emerytury i renty

Kobieta poinformowała pracodawcę, że po osiągnięciu wieku emerytalnego będzie chciała przejść na emeryturę. Zgodnie z obowiązującymi w jej zakładzie pracy przepisami, mogła liczyć na specjalny dodatek przez dwa lata aż do odejścia z pracy. Dodatek został jej jednak przyznany tylko do 1 października 2017 r., bo wtedy obniżony został wiek emerytalny.

06.04.2021

WHO na razie nie popiera paszportów szczepionkowych

Prawo unijne Koronawirus szczepienia

Nie popieramy wprowadzenia paszportów szczepionkowych jako warunku podróżowania - poinformowała we wtorek rzeczniczka Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) Margaret Harris. Uzasadniła to tym, że nie jest jasne, czy szczepienia zapobiegają transmisji koronawirusa, a paszporty mogą być dyskryminujące.

06.04.2021

ABSL: Regulacje pracy zdalnej powinny być elastyczne, także do okazjonalnego stosowania

Prawo pracy

Nowe rozwiązania dotyczące pracy zdalnej powinny uwzględniać wypracowaną i dobrze funkcjonującą praktykę ostatnich miesięcy, a nie jedynie modyfikować instytucje telepracy, która w praktyce miała marginalne zastosowanie – twierdzi Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych. Związek przekazał do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii stanowisko do projektu uregulowania pracy zdalnej w Kodeksie pracy.

06.04.2021

W środę protest pielęgniarek przed Ministerstwem Zdrowia

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Na środę 7 kwietnia pielęgniarki z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zapowiadają protest przed budynkiem Ministerstwa Zdrowia. Domagają się podwyżek i wyższych nakładów na ochronę zdrowia, które według organizacji są konieczne w czasie pandemii.

06.04.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski