Pracowity Nowy Rok dla behapowców

BHP

Zwykle przełom roku to wyjątkowo pracowity okres w każdej firmie. Natłok obowiązków dotyczy wszystkich komórek organizacyjnych w przedsiębiorstwie. Nie oszczędza również pracowników służby bhp,...

02.01.2017

(R)ewolucja w postępowaniu administracyjnym

Samorząd terytorialny

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. Planowane zmiany mają tak szeroki zakres, że w istocie będzie to rewolucja w postępowaniu administracyjnym.

02.01.2017

Dokumentacja cen transferowych - zmiany w 2017 roku

1 stycznia 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe regulacje dotyczące dokumentacji podatkowej transakcji lub innych zdarzeń pomiędzy podmiotami powiązanymi wprowadzone ustawą z 9 października 2015 r. o...

02.01.2017

W 2017 r. deweloperzy planują rozszerzyć ofertę

Budownictwo

Jaką ilość mieszkań wprowadzili na rynek deweloperzy w 2016 roku? Ile lokali firmy wystawiły na sprzedaż rok wcześniej? O ile mieszkań planują rozszerzyć ofertę w 2017 roku?

02.01.2017

Uznawanie kwalifikacji zawodowych w służbie bhp

BHP

Osoby, które zdobyły uprawnienia zawodowe poza granicami Polski, a które chciałyby wykonywać zawód pracownika służby bhp, będą musiały przejść procedurę uznania posiadanych kwalifikacji.

01.01.2017

Zmiana ustawy o dozorze technicznym

BHP

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255). Na jej podstawie dokonano...

01.01.2017