Będzie plan na rozwój sektora biomedycznego

Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna

Pandemia COVID-19 potwierdziła potrzebę posiadania silnego sektora biomedycznego, który będzie wspierał innowacje, wykrywanie, analizowanie i monitorowanie potencjalnych zagrożeń epidemiologicznych. Dlatego Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031".

21.06.2022

Było "zielone światło" jest czerwone - szanse na szybkie spłaszczenie struktury sądów maleją

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Od kilku dni z rządu płyną sygnały, że szans na szybkie procedowanie projektów spłaszczających strukturę sądów i wprowadzających jednolity status sędziego raczej nie ma. Teoretycznie miałyby wejść w życie z początkiem przyszłego roku, rzecznik rządu Piotr Müller powiedział jednak wprost, że przyjmowane są ustawy co do których jest konsensus. I zasugerował, że dla tego projektu nie ma.

21.06.2022

MZ konsultuje wzór zgłoszenia poważnego incydentu

Opieka zdrowotna

26 maja straciły moc przepisy wykonawcze dotyczące zgłaszania wadliwego działania lub defektu wyrobu medycznego, który może prowadzić do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia. Ministerstwo Zdrowia uzupełnia tę lukę. Poważny incydent, który zdarzył się na terytorium Polski, może zgłosić każdy. Dlatego wzór zgłoszenia jest w języku polskim i angielskim.

21.06.2022

Rząd przyjął Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2022

Prawo pracy

Rada Ministrów przyjęła we wtorek uchwałę w sprawie Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2022 (KPDZ 2022), przedłożoną przez ministra rodziny i polityki społecznej. Głównym celem planu jest wzrost zatrudnienia oraz aktywności zawodowej – poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

21.06.2022

Rząd przyjął przepisy, które mają pomóc sfinansować inwestycje z KPO

Finanse Tarcza Antykryzysowa

Rząd zaakceptował zmiany w trzech tarczach finansowych. Dzięki temu ma nie zabraknąć środków w okresie przejściowym na inwestycje realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Specyfika wdrażania i finansowania KPO polega na przekazywaniu unijnych środków w transzach, uzależnionych od osiągania przez państwa członkowskie tzw. kamieni milowych. Rozwiązanie to powoduje konieczność zapewnienia finansowania przejściowego.

21.06.2022

Przenoszony urzędnik ma gwarancję zatrudnienia. Poziomu zarobków już nie

Samorząd terytorialny Prawo pracy

Z procedury przeniesienia mogą skorzystać wyłącznie urzędnicy samorządowi. Pod warunkiem, że nie naruszy to interesu dotychczasowego pracodawcy i jest zgodne z potrzebami nowego urzędu. Przenoszony pracownik może jednak zarobić mniej niż dotychczas.

21.06.2022

Rząd zmierza do zerwania powiązań renty socjalnej z wynagrodzeniem za pracę

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawnosc

Odejście od powiązania renty socjalnej z wynagrodzeniem za pracę oraz zmiana kierunku w dofinansowaniu dla pracodawców do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami to zmiany, których wprowadzenie zapowiedział we wtorek wiceminister Paweł Wdówik. Jak powiedział, obecnie tylko 2 proc. podmiotów korzysta z dofinansowania z PFRON do wynagrodzeń. System jest nieefektywny i nie zwiększa zatrudnienia. Zmiany są więc konieczne.

21.06.2022

GUS: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w maju wyniosło 6399,59 zł

Prawo pracy Finanse

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2022 r. wyniosło 6399,59 zł. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2022 r. wyniosło 6398,94 zł – podał we wtorek GUS. Polski Instytut Ekonomiczny szacuje, że w całym 2022 roku wzrost wynagrodzeń sięgnie 13,2 proc. i będzie zbliżony do inflacji.

21.06.2022

Dodatkowe fundusze i kierunki medyczne w wyższych szkołach zawodowych

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

W ubiegłym tygodniu podpisałem dokument, dzięki któremu we współpracy z Ministerstwem Finansów wyasygnowaliśmy dodatkowe 136 mln zł na rozwój państwowych wyższych szkół zawodowych i uczelni technicznych w byłych miastach wojewódzkich – poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zapowiedział też tworzenie w tych uczelniach kierunków medycznych.

21.06.2022

RPO: Przepisy o przedawnieniu w postępowaniach podatkowych wymagają zmian

Ordynacja CIT PIT

Zawieszanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego obywateli z uwagi na wszczęcie postępowania karnego skarbowego, a także niemożliwość wydania nowej decyzji z uwagi na upływ terminu przedawnienia w ramach rozstrzygnięć podatkowych - to zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich problemy wymagające zmian legislacyjnych.

21.06.2022

Związki: Spór płacowy z rządem, nie z dyrektorem szkoły

Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Obecnie stroną sporu zbiorowego w oświacie jest dyrektor szkoły, przedszkola lub placówki. Sprawia to, że procedury określone w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych są fikcją, bo dyrektor nie ma żadnego wpływu na wynagrodzenia pedagogów. Związki zawodowe chcą to zmienić tak, by możliwe było wchodzenie w spór w tej sprawie z rządem.

21.06.2022

Badanie: Pracodawcom udaje się zaangażować w pracę tylko połowę Zetek

Rynek Prawo pracy

Tylko 50 proc. pracowników przed 25 rokiem życia czuje się angażowanych przez swojego pracodawcę, mimo że to właśnie Zetki najlepiej poradziły sobie ze zmianami, jakie przyniosła pandemia i praca zdalna – wynika z badań Kincentric Polska. Młodzi przede wszystkim nie czują wpływu na to, co dzieje się w firmie. Od pracodawcy oczekują większego przyzwolenia na eksperymentowanie i uczenie się na błędach oraz swobody w sposobie wykonywania pracy.

21.06.2022

Jarosław Kaczyński nie jest już wicepremierem

Administracja publiczna

Nie jestem już w rządzie, premier Mateusz Morawiecki oraz - z tego co wiem - prezydent Andrzej Duda przyjęli moją rezygnację - oświadczył prezes PiS Jarosław Kaczyński. I poinformował, że jego następcą na stanowisku wicepremiera będzie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Kaczyński wicepremierem i szefem rządowego komitetu bezpieczeństwa był od 6 października 2020.

21.06.2022

Ustawa mająca przeciwdziałać kradzieży spółek już obowiązuje

Wymiar sprawiedliwości Spółki

We wtorek 21 czerwca weszły w życie przepisy mające zapobiegać tzw. kradzieży spółek, są już z podpisem prezydenta. Nowe rozwiązania mają dać przedsiębiorcom narzędzie pozwalające im podjąć obronę przed procederem „kradzieży spółek”. To przestępstwo polegające na zmianie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie sfałszowanych dokumentów.

21.06.2022

Pracodawca nie zawsze informuje ZUS o wypadku przy pracy

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie. W tym celu powinien złożyć wniosek. Pracodawca jest wówczas zobowiązany do skompletowania dokumentacji niezbędnej do ustalenia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego i przekazania jej do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

21.06.2022

Minimalne wynagrodzenie za pracę – czas na weryfikację zasad

Prawo pracy Finanse

Regionalizacja płacy minimalnej i ustalanie jej przez Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego, czy może wprowadzenie mechanizmu jej zamrażania – pomysły są różne. Prawnicy są zgodni: czas na weryfikację zasad jej ustalania. Bo automatyczny wzrost płacy minimalnej w czasie wysokiej inflacji oznacza znaczący wzrost kosztów pracy. Fundusz wynagrodzeń prywatnych firm nie jest z gumy.

21.06.2022

Czas na wpis do ewidencji emisyjności coraz krótszy, a zatory w gminach rosną

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

Termin wpisania źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków upływa 30 czerwca. Ze statystyk wynika, że do ewidencji wciąż nie wprowadzono blisko 60 procent punktów adresowych, które powinny się tam znaleźć. Informacja o tym, że dopłata do węgla uzależniona jest od wpisu do ewidencji spowodowała, że oporni do tej pory obywatele ruszyli do urzędów gmin wpisać swoje nieruchomości. A gminy zaczynają się korkować.

21.06.2022

Dłużnik ma pełnomocnika, więc wniosek o upadłość tylko elektronicznie - sądy na nowo interpretują przepisy

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

Biednemu wiatr w oczy - tak w ocenie wielu prawników można podsumować to, jak sądy zaczęły interpretować przepisy dotyczące upadłości. Uważają, że osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, może złożyć taki wniosek w formie papierowej tylko, jeśli nie reprezentuje jej pełnomocnik zawodowy. Gdy ten wchodzi do gry, możliwa jest jedynie forma elektroniczna. A system nadal szwankuje.

21.06.2022

Profil zaufany i IKP niedostępne dla osób ubezwłasnowolnionych i niepełnosprawnych

Opieka zdrowotna

W Polsce wciąż brak rozwiązań cyfrowych, które pozwoliłyby dorosłym z niepełnosprawnościami, którzy nie piszą i nie mówią, na skorzystanie z profilu zaufanego, i co za tym idzie - z Internetowego Konta Pacjenta. Także opiekunowie osób ubezwłasnowolnionych całkowicie spotykają się z odmową potwierdzenia tożsamości podczas zakładania profilu zaufanego osobom, które wspierają.

21.06.2022

Podatek od pojazdów spalinowych - jest zobowiązanie, choć rząd nie chce przyznać

Środowisko Rynek i konsument

Wysokie opłaty rejestracyjne i podatek od własności samochodów spalinowych do połowy 2026 r. - to jeden z kamieni milowych polskiego KPO. Polski rząd, który niedawno entuzjastycznie i ponoć dla zdrowia obywateli wprowadził podatek cukrowy i podwyższał akcyzę, zapewnia, że ta opłata nie uderzy nikogo po kieszeni. Ale taki jest jej cel - ma wymusić przechodzenie na bardziej ekologiczne formy transportu.

21.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski