Rynek chemii budowlanej rośnie w siłę

Budownictwo

Dobre perspektywy przed rynkiem produkcyjno-montażowym. Poprawiają się nastroje polskich przedsiębiorców, rośnie też liczba oddanych do użytku mieszkań. Rynek chemii budowlanej szacuje się na 2,6 mln...

20.06.2017

BUW zamknięta przez dwa dni z powodu konferencji

Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym to konferencja organizowana przez MNiSW oraz władze UW. Odbywa się na terenie BUW, którą zamknięto na dwa dni, co nie podoba się części studentów.

20.06.2017

Samozatrudnienie jest coraz bardziej atrakcyjne

Rzeczpospolita: Mimo dodatkowych obowiązków biurokratycznych liczba jednoosobowych firm bije rekordy. W I kw. tego roku w ZUS zarejestrowanych było ponad 1 mln osób prowadzących działalność...

20.06.2017

Fikcyjne oferty pracy na stronach kuratoriów

Oferty pracy opublikowane na stronach kuratoriów nie odpowiadają rzeczywistemu zapotrzebowaniu szkół. Dyrektorzy mają problem z usunięciem ogłoszeń - alarmuje Gazeta Wyborcza.

20.06.2017

Startuje Partnerska Inicjatywa Miast

Samorząd terytorialny

Wzmacnianie i promocja współpracy oraz wymiana doświadczeń i wiedzy między miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej - to cel kolejnej inicjatywy...

20.06.2017