Stanowisko dyrektora wyłącznie w drodze konkursu

Oprócz postępowania konkursowego ustawa o systemie oświaty przewidywała w art. 36a ust. 14 możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora bez przeprowadzania konkursu. Po zmianach w...

12.07.2017