Wygodniejsze podatki

PKPP Lewiatan z zadowoleniem przyjmuje zaproponowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej. Projekt ten ma na celu ułatwienie komunikacji z organami podatkowymi poprzez...

22.01.2009

Rozporządzenie w sprawie planu operacyjno-ratowniczego

BHP

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze (Dz. U. Nr 131, poz. 1219 z pźn. zm.)...

21.01.2009

Kampania prasowa u radców prawnych

Krajowa Rada Radców Prawnych przeprowadziła kampanię prasową mającą na celu wskazanie skutków wprowadzenia rozwiązań proponowanych w projekcie ustawy o państwowych egzaminach prawniczych na rynek...

21.01.2009

MF: szanse i zagrożenia z przyjęcia w Polsce euro

Wprowadzenie euro w Polsce jest jednym z priorytetw rządu, ktry będzie dążył do jak najlepszego przygotowania naszego kraju do przyjęcia wsplnej europejskiej waluty, zarwno w wymiarze gospodarczym,...

21.01.2009

Komisja zbada sprawę Olewnika

Prawnicy sejmowi pracują nad projektem uchwały w sprawie utworzenia komisji, dotyczącej sprawy Krzysztofa Olewnika. Zadaniem komisji będzie zbadanie zarówno przebiegu procesu w sprawie śmierci...

21.01.2009

Dymisja Min. Ćwiąkalskiego: Opinie

Premier Donald Tusk przyjął rezygnację Zbigniewa Ćwiąkalskiego ze stanowiska ministra sprawiedliwości. Zdaniem Naczelnej Rady Adwokackiej, odchodzący minister sprawiedliwości sprawdził się na swoim...

21.01.2009

Sędziowie chcą ogólnopolskiego spotkania samorządu

Samorządy sędziowskie zabiegają o zwołanie ogólnopolskiego spotkania swoich przedstawicieli w sprawie trwającego obecnie protestu sędziów. Potwierdzają jednocześnie zamiar kontynuowania "dni bez...

21.01.2009

Eksperci pozytywnie o 10 latach reformy emerytalnej

Ubezpieczenia społeczne

Zapoczątkowana 10 lat temu reforma systemu emerytalnego wprowadza nowoczesne rozwiązania wiążąc wysokość składek z kwotą wypłacanych świadczeń. Ponadto może zapewnić stabilność finansowania emerytur...

20.01.2009

Echo Investment nagrodzone

Budownictwo

Spłka Echo Investment po raz kolejny otrzymała tytuł Kryształowego Developera. Kapituła konkursu doceniła Echo Investment za doskonałe rozwiązania architektoniczne realizowanych inwestycji oraz...

20.01.2009