Zakaz konkurencji

Ustawodawca w Kodeksie pracy wskazał na możliwość połączenia pracodawcy i pracownika postanowieniami odrębnej od umowy o pracę umowy o zakazie konkurencji, stanowiącej uzupełnienie treści łączącego...

01.08.2007

Opłata skarbowa - zmiany od dnia 26 lipca 2007 r.

Fragment komentarza zamieszczonego w całości w publikacji Profesjonalny Serwis PodatkowyGłwnym powodem przygotowania nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225,...

31.07.2007

Kary dla matek „pijanych” noworodków?

Opinię publiczną zbulwersowało ostatnio parę przypadków urodzenia się dzieci z poważną zawartością alkoholu we krwi. W mediach pojawiła się z tego powodu stosowna dawka oburzenia, a Rzecznik Praw...

27.07.2007

Prawnicy coraz częściej poszukiwani

Z raportu Rynek pracy specjalistów w II kwartale 2007, przygotowanego przez konsultantów portalu rekrutacyjnego Pracuj.pl wynika, że coraz częściej szuka się na nim prawników

26.07.2007

Zadania rady rodziców w szkole

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542) wprowadziła istotne zmiany w zadaniach rad rodziców...

26.07.2007

Ruszyła budowa Centrum Pro Bono

Zasadniczym celem projektu jest stworzenie instytucjonalnych ram dla dalszego rozwoju pomocy prawnej pro bono w Polsce

25.07.2007

Do więzienia na weekend, tylko gdzie?

Rząd przyjął projekt ustawy o "więzieniach weekendowych". Skazani na kary do pół roku pozbawienia wolności mogliby odbywać je przez dwa dni w tygodniu, na przykład w weekendy. Jak twierdzi...

25.07.2007