Ocena płynności finansowej spółek komunalnych

Samorząd terytorialny

W celu zapewnienia prowadzenia swobodnej działalności gospodarczej spłki komunalne, zorganizowane w formie spłek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spłek akcyjnych, powinny na bieżąco monitorować...

30.04.2010

Urzędnicy przeszkolą się przez internet

Ministerstwao Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło portal internetowy dla nowych pracowników administracji samorządowej. Korzystając z niego mogą odbyć szkolenia ze służby przygotowawczej za...

30.04.2010

KIG popiera zmiany w ustawie o VAT

Krajowa Izba Gospodarcza popiera propozycję Komisji Przyjazne Państwo, zawartą w komisyjnym projekcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, która dostosowuje formy zwrotu podatku VAT...

30.04.2010

Quo Vadis Iurisdictio?

Sekcja Prawa Podatkowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na IV Ogólnopolską Konferencję Quo Vadis Iurisdictio kierunki zmian w orzecznictwie podatkowym,...

30.04.2010

MF wybiera najlepsze urzędy skarbowe

W tym roku - już po raz ósmy - przedsiębiorcy ocenią, które urzędy skarbowe zasługują na miano najlepszych. Od 2003 r. Ministerstwo Finansów oraz Business Centre Club organizują konkurs: Urząd...

30.04.2010

Więcej skazanych z bransoletkami

Większa liczba skazanych będzie mogła odbywać kary poza zakładami karnymi. Sejm uchwalił w czwartek 29 kwietnia br. nowelizację ustawy o odbywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego.

30.04.2010

Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Publikacja porusza temat związany z realizacją konstytucyjnego obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w świetle zapisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004...

29.04.2010

Powierzenie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej

Samorząd terytorialny

Wjt, (burmistrz, prezydent miasta, dalej wjt) będąc organem wykonawczym gminy (art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym) wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa....

29.04.2010

W NATO dowódcy mogą latać razem

Przepisy Paktu Północnoatlantyckiego nie zakazują wspólnych podróży samolotami większej grupy dowódców wojskowych. Jedynie zwyczajowo przyjęto, iż sekretarz generalny NATO nie podróżuje na pokładzie...

29.04.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski