Paranoik w pracy

HR

Paranoja pracy występuje dość powszechnie. Polega na nieprzystającym do rzeczywistości myśleniu o środowisku pracy, nacechowanym nieufnością i poczuciem zagrożenia. Paranoja pracy ma niszczące skutki...

06.01.2010

Zasady doboru środków ochrony indywidualnej

BHP

Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej...

06.01.2010

Audytor wewnętrzny ma mieć studia i praktykę

Kontrola zarządcza

Nowa ustawa o finansach publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2010 roku poszerzyła krąg osób uprawnionych do prowadzenia audytu wewnętrznego o osoby, które posiadają dwuletnią praktykę w...

06.01.2010

Zmiany w gospodarce nieruchomościami

Samorząd terytorialny

Celem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami jest doprecyzowanie przepisw, ktre wywołują wątpliwości w praktyce ich stosowania.

06.01.2010

Transakcje M&A - rola doradcy prawnego

Transakcje fuzji i przejęć to procesy bardzo złożone - zarówno z punktu widzenia inwestora, jak i nabywanej spółki - wymagające uwzględnienia zagadnień z różnych dziedzin. Zanim nastąpi inwestycja,...

06.01.2010

Większość aplikantów notarialnych ma już patronów

Już 70 procent aplikantów przyjętych na pierwszy rok aplikacji notarialnej ma patrona informuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort nadal naciska na samorząd notarialny, by ten wyznaczył patronów...

06.01.2010

Trzech kandydatów do Strasburga

Prof. Leszek Garlicki, prof. Roman Wieruszewski i Marek Antoni Nowicki są polskimi kandydatami na sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Taką listę rząd wysłał do Zgromadzenia...

06.01.2010

Nowa dyrektywa usprawni nadzór nad ubezpieczeniami

Lepszy nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym i bardziej skuteczne narzędzia do oceny ryzyka podejmowanego przez firmy ubezpieczeniowe wprowadziła nowa unijna dyrektywa Wypłacalność II...

06.01.2010

Elektroniczny dokument z KRS ważny jak papierowy

Dokumenty z Krajowego Rejestru Sądowego udostępniane w formie elektronicznej będą miały taką samą moc urzędową jak papierowe. Dostęp do wszystkich aktualnych danych wpisanych do KRS ma być powszechny...

06.01.2010

PIT-y już bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu mogą być przesyłane drogą elektroniczną kolejne po PIT-37 formularze...

06.01.2010

Ustawa o pozwach grupowych podpisana

Prezydent RP podpisał 4 stycznia 2010 r. ustawę z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Ustawa została w końcowym etapie procesu legislacyjnego zawężona przedmiotowo...

06.01.2010