Martwe sądy 24-godzinne

Prawnicy

Nie ulega wątpliwości, że postępowanie przyspieszone w kształcie, w jakim pojawiło się w obowiązującym kodeksie postępowania karnego, się nie sprawdziło. Czy reforma postępowania przyspieszonego...

25.08.2010

Prezydent wręczył nominacje sędziowskie

Po przeszło dwudziestu latach funkcjonowania sądownictwa w demokratycznej Polsce wciąż można zadawać sobie pytanie, czy już jest tak, że obywatel państwa polskiego (...) ma poczucie, że cała ta...

25.08.2010

Opis przedmiotu zamówienia powinien być neutralny

Interpretując treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy pamiętać, że zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, zamawiający powinien unikać wszelkich sformułowań lub...

25.08.2010

GIODO broni prywatności przedszkolaków

Zbieranie przy rekrutacji do przedszkoli danych osobowych m.in. z PIT, RMUA czy orzeczeń sądowych jest sprzeczne z prawem twierdzi dr Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych...

25.08.2010

Rada nie nagrodzi wójta

Rada gminy nie ma możliwości przyznania nagrody wójtowi. Wojewoda uznał taką uchwałę za nieważną.

25.08.2010

Niezadowolony obywatel sam skarży się do sądu

Rośnie liczba prywatnych aktów oskarżenia, głównie o pomówienia. W 2009 r. np. skazano na ich podstawie ponad 100 osób (z czego 83 w sądach rejonowych), rok 74. Samych aktów oskarżenia było ponad...

25.08.2010

Także nadmierne koszty stanowią o cenie wygórowanej

Pojęcia ceny nadmiernie wygórowanej nie należy utożsamiać z samą wysokością marży zysku, czy też rentownością stosującego ją podmiotu, gdyż ceną taką może być cena zapewniająca niewielki zysk, jeżeli...

25.08.2010

Martwe sądy 24-godzinne

Nie ulega wątpliwości, że postępowanie przyspieszone w kształcie, w jakim pojawiło się w obowiązującym kodeksie postępowania karnego, się nie sprawdziło. Czy reforma postępowania przyspieszonego...

25.08.2010