Zmiany w rachunkowości budżetowej

Samorząd terytorialny

Całkowicie odmienny system przepływw środkw europejskich, ktry wynika z ustawy o finansach publicznychi obowiązuje od 1 stycznia 2010 r. spowodował, że koniecznym stało się dostosowanie zasad...

21.07.2010

RPO: nie odwoływać rejenta po 70-tce

Prawnicy

Automatyczne odwoływanie z urzędu notariusza, który ukończył 70 lat jest przejawem sprzecznej z prawem dyskryminacji. Tak uważa rzecznik praw obywatelskich i domaga się od ministra sprawiedliwości...

21.07.2010

Bezpodstawna skarga może być kosztowna

Roszczenie w sprawie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nie będzie zwolnione z sądowych opłat, jeśli jest oczywiście niesłuszne Tak wynika z uchwały podjętej przez Sąd Najwyższy 13 lipca...

21.07.2010

Zmowy cenowe w internecie

Choć zmowy cenowe są nielegalne, w polskim internecie to norma. UOKiK sprawdza kilka doniesień o takich praktykach.

21.07.2010

Więźniowie będą pracować społecznie w lasach

Więźniowie będą pracować społecznie w lasach; dzięki temu uda się zaoszczędzić nawet kilka milionów zł z budżetu Lasów Państwowych na ten cel. W środę zostało podpisane porozumienie w tej sprawie z...

21.07.2010

Ruszył portal internetowy „e-Sprawiedliwość”

Prawnicy, notariusze i sędziowie mogą uzyskać dostęp do prawnych baz danych, skontaktować się za pomocą sieci sądowych z osobami wykonującymi ten sam zawód w innych państwach członkowskich i znaleźć...

21.07.2010

Podatnik dostanie odsetki od odsetek za zwłokę

Pozbawienie podatnika oprocentowania od kwoty wpłaconej na poczet odsetek za zwłokę od nienależnej zaległości podatkowej uiszczonej na podstawie niezgodnej z prawem decyzji podatkowej narusza...

21.07.2010

Kary dla ubezpieczycieli opóźniających odszkodowania

Odszkodowanie powinno zostać wypłacone w ciągu 30 dni od zawiadomienia o wypadku. W przypadku rozwiązania umowy mamy prawo do zwrotu nadpłaconej składki. To podstawowe prawa ubezpieczonych, o których...

21.07.2010

GIODO sprawdza Naszą Klasę

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych z urzędu zajął się nowym regulaminem korzystania z portalu społecznościowego nasza-klasa.

21.07.2010