Polska coraz mniej zagrożona korupcją

Polska staje się krajem coraz mniej zagrożonym korupcją - wynika z corocznego Indeksu Percepcji Korupcji, opublikowanego przez Transparency International. W tegorocznym indeksie, obejmującym 180...

18.11.2009

Kurczy się rynek pracy dla absolwentów prawa

Z powodu kryzysu kancelarie wstrzymały w tym roku rekrutację. W konsekwencji niewielu z tegorocznych aplikantów znajdzie zatrudnienie w zawodzie - tak wynika z analizy ELSA Polska. Tymczasem trwają...

17.11.2009

Organ odwoławczy w postępowaniu podatkowym

Komentarz poświęcony jest instytucji organu odwoławczego w postępowaniu podatkowym. Autor wymienia organy podatkowe (I i II instancji), charakteryzuje poszczeglne organy odwoławcze, w tym m.in. dla...

17.11.2009

Ochrona przeciwpożarowa - wymagania normalizacyjne

BHP

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461)...

17.11.2009

W środę precedensowy wyrok w Opolu

W środę 18 listopada br. w Opolu ogłoszony ma być wyrok sądu w sprawie o wynagrodzenie za zaległe godziny nadliczbowe od spółki, która prawdopodobnie w celu uniknięcia tej zapłaty została postawiona...

17.11.2009

Naczelna Rada Adwokacka: nie podsłuchiwać prawników!

Nadużywanie przez służby specjalne środków kontroli operacyjnej, w tym podsłuchów, prowokacji i innych metod inwigilacji, budzi nasze najwyższe zaniepokojenie - stwierdza Prezydium Naczelnej Rady...

17.11.2009

Kurczy się rynek pracy dla absolwentów prawa

Z powodu kryzysu kancelarie wstrzymały w tym roku rekrutację. W konsekwencji niewielu z tegorocznych aplikantów znajdzie zatrudnienie w zawodzie - tak wynika z analizy ELSA Polska. Tymczasem trwają...

17.11.2009

Rząd zaostrza prawo wobec młodych kierowców

Osoby, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kat. B, będą przez dwa lata poddane szczególnemu nadzorowi. Młodzi kierowcy, np. w przypadku popełnienia dwóch wykroczeń, będą kierowani na kurs...

17.11.2009

Czy radykalni sędziowie zdominują Iustitię?

Do rewolucji kadrowej doszło w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich "Iustitia". Do dymisji podała się prezes organizacji Irena Kamińska, z funkcji w zarządzie zrezygnowały też trzy jej zastępczynie....

17.11.2009

MON zlikwiduje część sądów wojskowych

Wojskowe sądy garnizonowe w Bydgoszczy, Krakowie i Zielonej Górze mają być zlikwidowane. Taką zmianę przewiduje projekt rozporządzenia przygotowany w Ministerstwie Obrony Narodowej....

17.11.2009

Złoża biosorpcyjne w technologii uzdatniania wody

Środowisko

W artykule przedstawiono informacje dotyczące mechanizmw działania i możliwości zastosowania złż biosorpcyjnych w technologii uzdatniania wody. Złoża biosorpcyjne to sorbenty zasiedlone...

16.11.2009