Elektroniczne przetargi mało popularne

Prawo zamówień publicznych otworzyło przed jednostkami administracji publicznej możliwość elektronicznego przeprowadzania przetargów w formie aukcji, licytacji elektronicznej. Nie jest to jednak...

07.04.2010

Becikowe po zmianach

Samorząd terytorialny

Od 31 marca obowiązują nowe przepisy dotyczące warunkw uzyskania świadczenia zwanego powszechnie becikowym. Przy okazji ustawodawca naprawia też błędy, ktre blokowały wypłatę świadczenia niektrym...

07.04.2010

Nowa szczegółowa klasyfikacja wydatków strukturalnych

Samorząd terytorialny

Polska każdego roku oblicza poziom wydatkw strukturalnych, aby wykazać przed Komisją Europejską, że przestrzega zasady dodatkowości wynikającej z art. 15 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia...

07.04.2010

W Sejmie szykują kompromis w sprawie palenia tytoniu

Każdy lokal gastronomiczny będzie miał możliwość utworzenia palarni, czyli wyodrębnionego pomieszczenia służącego wyłącznie do palenia. Lokale posiadające co najmniej dwa pomieszczenia będą miały...

07.04.2010

Kiedy historyk staje się sędzią

Prawnicy

Czy historyk lub dziennikarz piszący o wydarzeniach z przeszłości powinni wcielać się w role sędziów i ferować wyroki? To bardzo niebezpieczne, chociaż w praktyce często trudno tego całkiem uniknąć -...

07.04.2010

Kiedy historyk staje się sędzią

Czy historyk lub dziennikarz piszący o wydarzeniach z przeszłości powinni wcielać się w role sędziów i ferować wyroki? To bardzo niebezpieczne, chociaż w praktyce często trudno tego całkiem uniknąć -...

07.04.2010

Elektroniczne protokoły coraz bliżej

W Sejmie odbyła się dyskusja na nowelą dotyczącą wprowadzenia elektronicznego protokołowania rozpraw. Wyposażenie sal sądowych w Polsce w kamery ma przynieść korzyści w postaci skrócenia czasu...

07.04.2010

Niska wydajność? Zmieńmy kodeks pracy!

Bardziej elastyczny czas pracy oraz kompleksowa reforma Kodeksu pracy, którego trzon nadal tkwi w latach 70. ubiegłego stulecia - to zdaniem eksperta Konfederacji Pracodawców Polskich sposób na...

07.04.2010

Można polegać na zasobach innego podmiotu

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych...

07.04.2010

Pobieraczek.pl oszukiwał klientów i łamał prawo

Firma pobieraczek.pl reklamowała się przy pomocy sloganu: 10 dni pobierania za darmo. UOKiK sprawdził i stwierdził, że portal ten umożliwiał jedynie płatne pobieranie plików. Prezes Urzędu uznała, że...

07.04.2010

Dokumenty będą dostarczone drogą elektroniczną?

Wczoraj odbyła się konferencja Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego dotycząca nowego modelu postępowania przygotowawczego i sądowego . W konferencji udział wziął Minister Sprawiedliwości Krzysztof...

07.04.2010

TK: za co gminy mają budować mieszkania socjalne?

Prawo zobowiązuje gminy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach. Ponieważ nie dysponują one jednak dostatecznymi funduszami na ten cel, nie wywiązują się z tego obowiązku...

07.04.2010