Remonty i przeglądy budynków szkolnych cz. I

W komentarzu zostały przedstawione obowiązki dyrektora szkoły związane z dokonywaniem okresowych przeglądów stanu technicznego i sanitarnego obiektów szkolnych, w tym sprawdzenia stanu terenu wokół...

22.07.2010

Irena Lipowicz jest już rzecznikiem

Prawnicy

Prof. Irena Lipowicz złożyła w środę 21 lipca br. ślubowanie przed Sejmem i objęła tym samym oficjalnie urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Lipowicz została wybrana w czerwcu przez Sejm, za zgodą...

22.07.2010

Bankowcy chcą inwestować w budownictwo

Budownictwo

Związek Bankw Polskich opowiada się za stworzeniem kompleksowego programu rozwoju budownictwa. Bankowcy zwracają uwagę, że deficyt mieszkaniowy jest jedną z podstawowych barier cywilizacyjnych...

22.07.2010

Więcej poszkodowanych gmin

Samorząd terytorialny

Znowelizowano przepisy regulujące odbudowę, remont lub rozbirkę obiektw budowlanych w gminachdotkniętych przez klęski żywiołowe.

22.07.2010

Pierwsza firma prawnicza na polskiej giełdzie

Rynek

Na warszawskim parkiecie jest jedna firma świadcząca usługi prawne. W czerwcu zakończyła się druga emisja akcji Grupy Prawno-Finansowej Causa SA. Było to na NewConnect, czyli tzw. alternatywnym...

22.07.2010

Więcej ludzi i większy budżet w lubelskim e-sądzie

Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski podjął decyzję o wzmocnieniu e-sądu, czyli XVI Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Lublinie. Będzie w nim pracowało więcej osób, o prawie 2 miliony...

22.07.2010

Radcowie szukają wykładowców na aplikacje

W związku ze znacznym zwiększeniem się, po rekordowym naborze w 2009 roku, liczby uczestników aplikacji, samorząd radcowski zmuszony jest do powiększenia także grupy wykładowców prowadzących zajęcia...

22.07.2010

Pierwsza firma prawnicza na polskiej giełdzie

Rynek

Na warszawskim parkiecie jest jedna firma świadcząca usługi prawne. W czerwcu zakończyła się druga emisja akcji Grupy Prawno-Finansowej Causa SA. Było to na NewConnect, czyli tzw. alternatywnym...

22.07.2010

KE za prawem do informacji w postępowaniach karnych

We Włoszech, po awanturze w barze, policja aresztuje niemieckiego turystę. Turysta nie zna języka włoskiego. Nie rozumie dlaczego został zatrzymany i o co się go oskarża. Następnie policjant wręcza...

22.07.2010

Deweloperzy nie znają zakazanych klauzul

Firmy budowlane płacą słone kary za naruszanie praw konsumentów. Spółdzielnia Nowy Prokocim z Krakowa ma zapłacić 63 tys. zł (odwołała się od decyzji do sądu), Univers Art 15 tys. zł, a spółdzielnia...

22.07.2010

Specjalny telefon dla ofiar handlu ludźmi

Krajowe Centrum Interwencyjno - Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi prowadzi całodobowy telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi. Do centrum mogą zgłaszać się pokrzywdzeni obywatele...

22.07.2010