Za tydzień w Strasburgu wyrok ws. doktora G.

Europejski Trybunał Praw Człowieka poinformował, że 14 czerwca 2011 r. ogłoszony zostanie wyrok w sprawie Garlicki przeciwko Polsce (skarga nr 36921/07) dotyczącej znanego kardiochirurga zatrzymanego...

07.06.2011

Książka o wartościach i sukcesie zawodowym prawników

Rynek

Na rynku wydawniczym ukazała się publikacja pod redakcją Elżbiety Łojko i Moniki Dziurnikowskiej-Stefańskiej pt. Wartości a sukces zawodowy prawników granice kompromisu?, zawierająca materiały z...

07.06.2011

Prokuratura Generalna ma nowe logo

Komisja konkursowa wyłoniła 3 czerwca br. zwycięską pracę w konkursie na logo Prokuratury Generalnej, organizowanym przez PG przy wsparciu merytorycznym Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej.

07.06.2011

Rząd chce jeszcze bardziej wspierać sektor finansowy

Rząd przesłał do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym, który m.in. dotyczy wprowadzenia możliwości udzielenia gwarancji Skarbu...

07.06.2011

Wydatki na płatną drogę i parking w kilometrówce

Opłaty za przejazd autostradą prywatnym autem wykorzystywanym w pracy są kosztem firmy tylko wówczas, gdy zmieszczą się w limicie. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu....

07.06.2011