Zaległe alimenty nie pozbawiają zasiłku rodzinnego

Obowiązkiem gminy jest ustalenie, jaka część kwoty z wyegzekwowanych alimentów przypadała na poszczególne lata i tylko tę kwotę alimentów przypadającą na rok bazowy zaliczyć do dochodu rodziny....

27.01.2011

TK nie rozstrzygnął ws. wznowienia sprawy o rozwód

TK nie rozstrzygnął, czy zawarcie nowego związku małżeńskiego to wystarczający powód, by nie można było wznowić postępowania w sprawie o rozwód. Sprawa została odroczona bezterminowo....

27.01.2011

Rada Etyki Mediów wymaga reformy

Rada Etyki Mediów nie reaguje w odpowiedni sposób w przypadkach naruszeń prawa i zasad etycznych przez dziennikarzy - uważa Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka....

27.01.2011

Rażąco niska cena to pojęcie mocno nieostre

Jeżeli wszyscy wykonawcy zaoferowali ceny zbliżone (różnica między kolejnymi ofertami wynosi od kilku do kilkunastu procent) to przy takim ukształtowaniu cen kwota, która jest najniższa nie uzasadnia...

27.01.2011

RPO: mongolska rodzina ma szanse zostać w Polsce

Rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz, która wszczęła z urzędu postępowanie ws. mongolskiej rodziny Batdavaa, zagrożonej deportowaniem z Polski, powiedziała, że jej prognozy w sprawie...

27.01.2011

Sądy: Małe wydziały gospodarcze do likwidacji

Chcemy likwidować małe wydziały gospodarcze. W wielu sądach okręgowych są one słabe jeżeli chodzi o obsadę sędziowską, a przez to czas oczekiwania na rozprawę jest bardzo długi - mówi w TOK FM...

27.01.2011

SN: SKOK-i to przedsiębiorcy

Sąd Najwyższy stwierdził w uchwale, że charakter działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych nie wyłącza tych podmiotów z kręgu przedsiębiorców. A zatem SKOK-i mogą być stronami w...

26.01.2011