Wojewoda lepiej skontroluje straże gminne

Dzisiaj wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich). Dzięki zmianom większy udział w sprawdzaniu prawidłowości...

26.04.2011

Prezydent podpisał nowe Prawo probiercze

Prezydent podpisał nowe Prawo probiercze - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta. Ustawa przygotowana przez rząd ma m.in. zwiększyć bezpieczeństwo obrotu wyrobami jubilerskimi....

23.04.2011

Nowy wzór kwestionarusza wywiadu alimentacyjnego

21 kwietnia 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego...

21.04.2011

MPiPS chce złagodzenia zasad przyznawania rent

Osoby mające bardzo długi staż ubezpieczeniowy, powyżej 30 lat, powinny mieć możliwość ubiegania się o renty z tytułu niezdolności do pracy bez żadnych dodatkowych warunków....

21.04.2011

Instytuty badawcze wymusiły zmianę w KRS

Wprowadzenie obowiązku wpisywania do rejestru przedsiębiorców nowej formy prawnej, - instytutu badawczego w miejsce dotychczas rejestrowanej jednostki badawczo-rozwojowej, wymusiło m.in. zmianę...

21.04.2011

Zmiana definicji deportacji

Od 20 kwietnia 2011 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i...

20.04.2011