Martyna Popiołek-Dębska

Artykuły autora

Mimo upływu czasu, stosowanie przepisów RODO cały czas problematyczne

RODO

Pomimo pięciu lat obowiązywania przepisów RODO, administratorzy, niestety, w dalszym ciągu nie dopełniają obowiązku zgłoszenia zdarzenia do UODO, a także w niewłaściwy sposób dokonują oceny zdarzenia, nie kwalifikując go jako wymagającego zawiadomienia organu. Prezes UODO w wydawanych decyzjach punktuje administratorów za nieprawidłowości w dokonanej ocenie zdarzenia - pisze Martyna Popiołek-Dębska, radca prawny w Kancelarii APLAW Artur Piechocki.

08.09.2023

„Dark patterns” – uwaga na zwodnicze interfejsy w e-sklepach

Rynek i konsument Nowe technologie

Stosowanie w handlu internetowym „zwodniczych interfejsów” jest sprzeczne z ideą etycznego projektowania i ochrony użytkowników, może też mieć poważne konsekwencje prawne. Przedsiębiorcy powinni unikać stosowania takich praktyk i zawsze dążyć do zapewnienia uczciwego i przejrzystego projektowania interfejsów użytkownika, aby uniknąć strat, które ich stosowanie może spowodować - pisze radca prawny Martyna Popiołek-Dębska.

02.06.2023

Branżę e-commerce czeka wiele wyzwań

Rynek i konsument Nowe technologie Prawo gospodarcze

W związku z wprowadzonymi zmianami prawa obserwować możemy ewolucję branży e-commerce w wielu aspektach jej funkcjonowania. Czas na przystosowanie do nowych przepisów prawa przez przedsiębiorców był w istocie krótki – vacatio legis wynosiło zaledwie 14 dni – dlatego rok 2023 upłynie branży e-commerce na dostosowywaniu do nowych realiów prawnych - pisze radca prawny Martyna Popiołek-Dębska.

13.04.2023