Krzysztof Czyżewski

Artykuły autora

Prywatność zmarłych, czyli o ochronie dóbr osobistych po śmierci

Prawo cywilne RODO

Każdemu człowiekowi przysługuje prawo do poszanowania jego dóbr osobistych, w tym między innymi wizerunku czy prywatności. Prawo to nie ma charakteru absolutnego. Nie jest tak, że zawsze, niezależnie od okoliczności, te dobra będą objęte ochroną. Czy to zatem oznacza, że po śmierci danej osoby można rozpowszechniać o niej dowolne informacje - zastanawia się Krzysztof Czyżewski, adwokat.

01.11.2023

Niebezpieczna blokada zgody na przeniesienie praw autorskich

Prawo cywilne

Proponowane zmiany w prawie autorskim mają fundamentalne znaczenie dla wielu branż, ale na pewno szczególne dla branży audiowizualnej, gdzie proces produkcji jest niezwykle czasochłonny, kosztowny, a wynik zależy od wielu czynników, często leżących poza kontrolą nabywcy praw. Decyzje dotyczące eksploatacji dzieł, w które zainwestowano masę czasu i pieniędzy, muszą uwzględniać trudną rzeczywistość po-covidową, rynkową i geopolityczną.

27.01.2023

Nowelizacja prawa autorskiego - kolejny projekt uwzględnia uwagi z konsultacji

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Po długich oczekiwaniach, pojawił się nowy, odmieniony, w stosunku do poprzednio proponowanego w czerwcu 2022 roku, projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw. Dobrze, że nowy tekst uwzględnia część uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych - piszą adwokaci Marta Botiuk-Filip i Krzysztof Czyżewski.

02.12.2022

Prawa autorskie osobiste - czy mają nadal sens w dobie komercjalizacji sztuki

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Mówiąc lub pisząc o prawach autorskich, najczęściej mamy na myśli tylko prawa autorskie majątkowe, czyli prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim i czerpania z tego korzyści finansowych. Tym uprawnieniom poświęcone są głównie umowy, te prawa wyceniamy, sprzedajemy, wykorzystujemy. Niewiele uwagi poświęca się jednak innym uprawnieniom autora, prawom autorskim osobistym.

27.10.2022