Zofia Gajewska

Artykuły autora

Obrót roszczeniami z dekretu warszawskiego, ważna uchwała NSA

Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości

Niedawno Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę dotyczącą obrotu roszczeniami z dekretu warszawskiego. Wynika z niej, że nabywcy roszczeń nie mają prawa do reprywatyzacji na podstawie tzw. dekretu warszawskiego. To bardzo ważne rozstrzygniecie, wręcz historyczne - pisze Zofia Gajewska, adwokat, partner w Kancelarii Dubois i Wspólnicy.

17.04.2024

Ważna decyzja reprywatyzacyjna na podstawie przesłanki lokatorskiej

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Nieruchomości

Okoliczności określone w art. 30 ust. 1 pkt 6 ustawy z 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa, mogą stanowić przesłankę do uchylenia decyzji reprywatyzacyjnej również w sytuacji, gdy miały miejsce przed wejściem w życie tej ustawy. Taką uchwałę, 11 stycznia 2024 r. podjął skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego - pisze Zofia Gajewska, adwokat.

30.01.2024

Od pierścionka zaręczynowego czasami trzeba zapłacić podatek

Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn

W przedwojennej Polsce przyjmowało się, że wartość pierścionka zaręczynowego powinna odpowiadać trzymiesięcznym zarobkom narzeczonego. Przekładając tę wartość na dzień dzisiejszy, mając na uwadze, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi w Polsce w 2023 roku „na rękę” 2.709,48 zł, należy zwrócić uwagę na niezbyt romantyczny aspekt podatkowy - pisze Zofia Gajewska, adwokat. 

25.12.2023